SÚŤAŽTE S KÁVOU JACOBS o 60 ks TASSIMO KÁVOVAROV BOSH

AKO SA SÚŤAŽE ZÚČASTNIŤ?

 

1. V dobe trvania súťaže zakúpte akúkoľvek kávu značky JACOBS.

2. Uschovajte si originál dokladu o zaplatení.

3. Zaregistrujte sa pomocou formulára:

 

 

FORMULÁR SÚŤAŽE