Zásady ochrany osobných údajov

Dátum nadobudnutia účinnosti 01-08-2022​

 

Ďakujeme vám za návštevu našej internetovej stránky. Jacobs Douwe Egberts („JDE“) chráni súkromie návštevníkov našich internetových stránok. Žiadame vás, aby ste si pozorne prečítali nižšie uvedené zásady ochrany osobných údajov.  

 

JDE (JACOBS DOUWE EGBERTS SK sro, Pribinova 25, Bratislava, 811 09, Slovensko) („MY“) so značkami (Jacobs, LOR, Tassimo, Pickwick, Illy, Dadak, Douwe Egberts, Zlaty salek, , Piazza D´Oro) je správcom vašich osobných údajov, čo znamená, že zodpovedáme za to, ako a prečo sú vaše osobné údaje spracovávané. „My“, „nám“, „nás“ a „JDE“, s veľkým písmenom na začiatku aj bez, znamená vlastná spoločnosť JDE a jej pridružené a spojené subjekty fungujúce ako značka JDE a všetci ich riadiaci pracovníci, riaditelia, členovia, zamestnanci, zástupcovia, nástupníci a postupníci. 

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, ako a prečo zhromažďujeme, ukladáme, spracovávame a zdieľame vaše osobné údaje. Platí pre všetky osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme na našich internetových stránkach, keď navštevujete kancelárie našej spoločnosti, komunikujete s nami (vrátane našej služby zákazníkom, platforiem sociálnych sietí a ďalších prostriedkov) alebo s nami komunikujete inak. 

Tieto zásady ochrany osobných údajov obsahujú odkazy na všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR), a môžu teda uvádzať odkazy, ktoré sa nemusia týkať vašej konkrétnej krajiny alebo jurisdikcie. Ak existujú príslušné ustanovenia vo vašich vnútroštátnych právnych predpisoch, môžu byť prevzaté na účely týchto zásad ochrany osobných údajov.  

Niektoré jurisdikcie môžu navyše zakazovať alebo obmedzovať zhromažďovanie, používanie alebo zdieľanie konkrétnych kategórií osobných údajov; preto môžu byť tieto zásady ochrany osobných údajov obmedzené týmito zákonmi a/alebo ďalej vysvetlené vo všetkých jednotlivých častiach týkajúcich sa konkrétnych krajín, ktoré pre vás platia podľa týchto zásad ochrany osobných údajov. 

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme podľa potreby meniť. Prosíme, aby ste tieto zásady ochrany osobných údajov pravidelne sledovali, či sme aktualizovali naše činnosti spracovania. 

 

Obsah 

 1. Zhromažďovanie a použitie vašich osobných údajov
 2. Ako zdieľame a zverejňujeme osobné údaje
 3. Reklama a marketing
 4. Doby uloženia
 5. Súbory cookie
 6. Vložené videá
 7. Captcha
 8. Spracovanie údajov zo sociálnych sietí
 9. Zabezpečenie údajov
 10. Vaše práva ako subjektu údajov
 11. Kontaktné údaje nášho pracovníka na ochranu osobných údajov

 

1. Zhromažďovanie a použitie vašich osobných údajov 

V nasledujúcej časti nájdete informácie, ako zhromažďujeme vaše osobné údaje, podľa akého právneho základu tak robíme a na ako dlho vaše údaje uložíme.  

Právny základ pre spracovanie vašich údajov vznikne, ak bude platiť jedna alebo viac nasledujúcich podmienok:  

 • Súhlas: Poskytli ste nám súhlas s použitím vašich údajov. Ktorý môžete kedykoľvek odvolať, článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
 • Zmluva: Uzavreli ste alebo sa chystáte uzavrieť zmluvu s nami a vaše údaje sú nevyhnutné na poskytnutie požadovaných produktov alebo služieb, článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
 • Právna povinnosť: Môžeme mať povinnosť spracovávať vaše údaje, aby sme splnili niektoré požiadavky právnych predpisov, napríklad podávanie správ súvisiacich s daňovými zákonmi a zákonmi o zamestnanosti, článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
 • Legitímny záujem: Môžeme využívať vaše údaje, pretože na to máme my – alebo tretia strana – legitímny záujem. K tomu dochádza iba v prípadoch, keď sa domnievame, že spôsob, akým používame vaše údaje, výrazne nezasahuje do vášho súkromia, keď môžete také spracovanie očakávať, alebo ak na to existuje závažný dôvod, článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

Profesionálni zákazníci JDE sa pozrú nižšie do tabuľky „Spracovanie údajov profesionálnych zákazníkov JDE“, kde nájdu doplňujúce informácie o tom, ako spracovávame ich údaje  

 

Ako údaje zhromažďujeme

Aké údaje zhromažďujeme

Použitie a právny základ

Výmaz údajov

Keď navštívite našu internetovú stránku 

Získame údaje o type vášho internetového prehliadača, operačnom systéme, chybových záznamoch a ďalšie podobné informácie týkajúce sa vašej návštevy na našej stránke, napríklad:   

– dátum a čas dotazu, 

– objem prenesených dát, 

– prístupový status (prenesený obsah, nenájdený obsah), 

– prístupový odkaz, ktorý uvádza, z akej stránky ste prišli na našu stránku, 

– skrátenú IP adresu (aby nebolo možné zistiť konkrétnu osobu).  

 

Vyššie uvedené zaznamenané údaje sa budú vyhodnocovať iba anonymne. 

 

Môžeme tiež zhromažďovať ďalšie informácie (vrátane toho, na aké odkazy klikáte, ktoré stránky či obsah si prezeráte a ako dlho, a podobné štatistiky o vašom správaní) pomocou súborov cookie, trackerov, webových majákov a ďalších jedinečných identifikátorov.  

 

Náš banner s podmienkami použitia súborov cookie vám umožní rozhodnúť, či môžeme tieto údaje zhromažďovať. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, trackery a podobné technológie, nájdete v našom oddiele venovanom súborom cookie.  

Tieto údaje sa používajú na zapamätanie vašich preferencií jazyka a vybraných súborov cookie na internetovej stránke. To tiež uľahčuje použitie stránky a nám to pomáha pri zobrazovaní personalizovanej reklamy podľa vašich preferencií. 

 

Právnym základom je náš legitímny záujem na zlepšovaní našich služieb, alebo, ak bude potrebný, váš súhlas.    

Uloženie súborov cookie na vašom zariadení sa môže líšiť podľa typu použitých súborov cookie. Pozri našu časť pojednávajúcu o súboroch cookie v oddiele 5 nižšie, kde nájdete viac informácií.    

Keď sa registrujete / vytvárate účet v našom e-shope  

Keď si registrujete účet v e-shope, spracovávame v rámci registračného postupu registračné údaje k vášmu účtu.   

 

Ak budeme počas tohto postupu zhromažďovať ďalšie údaje, budú označené ako dobrovoľné a spracovanie bude prebiehať na základe vášho súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. 

Tieto údaje sa použijú na realizáciu zmluvy, ako sa požaduje v článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. 

Svoj účet môžete kedykoľvek zmazať, k čomu použijete „Môj účet“ v príslušnom e-shope, alebo sa obrátite na službu zákazníkom podľa kontaktných údajov na akejkoľvek internetovej stránke JDE.    

 

Právnym základom je váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. 

Údaje z vášho účtu budú uložené až do okamihu, keď prostredníctvom položky Môj účet alebo s využitím starostlivosti o zákazníkov svoj účet nezmažete. Účty e-shopu sa automaticky mažú 5 rokov potom, čo sa buď neprihlásite, alebo neurobíte žiadnu objednávku. 

Keď nakupujete na našom e-shope 

Zhromažďujeme informácie o vašom nákupe, napr. meno, e-mailovú adresu, fakturačnú a doručovaciu adresu a druh platby.  

 

Pokiaľ v súvislosti s predajom/jednaním o predaji produktu alebo služby získame vašu e-mailovú adresu, môžeme ju použiť pre priamy marketing nášho vlastného podobného tovaru alebo služieb, pokiaľ proti tomuto spracovaniu nepodáte námietku. Môžete tak urobiť ľahko v okamihu zberu údajov a použitím odkazu na zrušenie odberu v každom marketingovom e-maile. 

Tieto údaje sa použijú na spracovanie vašej objednávky podľa kúpnej zmluvy. 

 

Právny základ tvorí zmluva s nami, a pretože sú vaše informácie nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytovať požadované produkty alebo služby, ako sa požaduje v článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.  

 

Právnym základom spracovania údajov je náš legitímny záujem, aby sme mohli propagovať predaj nášho tovaru a služieb podľa článku 6. ods. 1 písm. f) GDPR.  

Výmaz údajov: Zhromaždené údaje budú uložené po dobu až 10 rokov po poslednom nákupe, ALEBO podľa miestnych požiadaviek na uloženie. 

Keď sa prihlásite k odberu našich noviniek alebo iných marketingových oznámení 

Zhromaždíme údaje o vašom mene, e-mailovej adrese a marketingových preferenciách (ak to bude vhodné).  

 

Môžeme vás požiadať, aby ste súhlasili s ďalším sledovaním noviniek, čo nám umožní rozpoznať, kedy novinky otvoríte, a určiť, kedy ste klikli na konkrétny odkaz v novinkách.  

Okrem vyššie uvedených údajov taktiež v okamihu registrácie alebo potvrdenia noviniek evidujeme vašu úplnú IP adresu a taktiež kópiu nami zaslaného potvrdzujúceho e-mailu. 

To sa použije na zasielanie noviniek JDE a na to, aby sme vás e-mailom alebo na platformách sociálnych sietí kontaktovali ohľadom ponúk, produktov, akcií a prieskumov. 

Právny základ predstavuje váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať pomocou Centra preferencií alebo odkazu na ohlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile. 

 

Tieto údaje používame v nevyhnutných prípadoch ako doklad o vašej registrácii na odber noviniek.  

 

Právnym základom spracovania údajov je náš legitímny záujem, aby sme boli schopní overiť legálnosť zasielania noviniek podľa článku 6. ods. 1 písm. f) GDPR. 

 

Viac informácií o našom spracovaní na marketingové a reklamné účely nájdete v časti 3 nižšie. 

Vaše údaje a preferencie budú uložené až do odvolania vášho súhlasu. Vaše údaje budú automaticky zmazané, pokiaľ sa spotrebiteľ nebude nijako angažovať po dobu 24 mesiacov.  *Angažovanosť spotrebiteľa zahŕňa zadanie objednávky, kliknutie na / otvorenie e-mailu od JDE 

Keď navštívite naše kancelárie 

Evidujeme vaše celé meno, obchodné informácie a ďalšie údaje o vašej návšteve. 

Použijeme to na vedenie zoznamu návštevníkov a na zlepšenie bezpečnosti a zabezpečenia našich pracovníkov a priestorov.  

 

Právnym základom je náš legitímny záujem na zabezpečení našich pracovníkov a priestorov.   

Vaše údaje budú uložené podľa miestnych požiadaviek na uloženie. Pre ďalšie informácie sa obráťte na príslušnú miestnu spoločnosť JDE alebo nášho pracovníka na ochranu osobných údajov.  

Keď nás kontaktujete (pomocou služby zákazníkom, e-mailom, na platformách sociálnych médií alebo inak)  

Evidujeme vaše meno, e-mail, informácie o účte a ďalšie informácie, ktoré potrebujeme na spracovanie vašej požiadavky.  

 

Ak nás kontaktujete telefonicky, môžeme tiež zaobstarať zvukový záznam hovoru, o čom budete informovaní a budete môcť odmietnuť.  

Údaje sa použijú na odpoveď na vašu požiadavku predloženú službe zákazníkom. Ak budú zaznamenávané hovory, údaje sa použijú na účely školenia a starostlivosti o zákazníkov.   

 

Právnym základom je náš legitímny záujem na zlepšovaní našich služieb zákazníkom a na účely školenia zamestnancov, alebo, ak bude potrebný, váš súhlas.    

 

Ak nás kontaktujete kvôli dotazu na služby alebo záležitosti súvisiace so zmluvou alebo pred jej uzavretím, budú vaše údaje uložené aj do systému Riadenia vzťahov so spotrebiteľmi. Právny základ tvorí nutnosť spracovania vašich údajov, aby sme vám mohli poskytnúť požadované informácie, produkty alebo služby, ako sa požaduje v článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.  

Osobné údaje spracovávané službou zákazníkov budú zmazané 6 mesiacov po vyriešení prípadu, pre ktorý boli evidované.  

 

Vaše údaje zmažeme, len čo už nebudú nutné pre ďalšiu komunikáciu alebo zmluvný vzťah s vami a nebudú existovať žiadne nevyriešené povinnosti na uloženie podľa právnych predpisov. 

Keď vstupujete do nášho vernostného programu 

Evidujeme vaše užívateľské meno, prihlasovacie údaje a všetky ďalšie informácie, ktoré sa dobrovoľne rozhodnete zdieľať na stránkach nášho programu.  

Tieto údaje sa používajú na to, aby sme vám mohli poskytovať požadované služby vernostného programu.  

 

Právnym základom je váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. 

Údaje súvisiace s vernostným programom budú uložené až do zmazania vášho účtu. Pre zmazanie vášho účtu sa obráťte na službu zákazníkom. Váš účet vernostného programu DE Loyalty bude zmazaný, ak sa na ňom už nenachádzajú žiadne vernostné body a ak sa k nemu 5 rokov neprihlásite. Váš účet Maison du Café bude zmazaný, len čo sa neprihlásite 1 rok.     

Keď sa zúčastníte našich prieskumov, dotazníkov, súťaží, súťaží, napíšete recenziu na naše produkty alebo služby. 

Uložíme vaše meno, názov spoločnosti (v príslušných prípadoch), e-mailovú adresu, názory a ďalšie informácie, ktoré poskytnete dobrovoľne.  

Ak tieto údaje použijeme na propagáciu našich služieb alebo produktov, bude právnym základom spracovania váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. 

Uloženie môže závisieť od povahy vašej účasti. Ďalšie informácie nájdete v oficiálnych poznámkach alebo podrobnostiach o príslušných súťažiach / propagačných akciách.  

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K PROFESIONÁLNEMU SPRACOVANIU ÚDAJOV V IDE 

Ako údaje zhromažďujeme

Aké údaje zhromažďujeme

Použitie a právny základ

Výmaz údajov

Keď sa registrujete / vytvárate účet v našom e-shope 

V rámci registračného postupu zhromažďujeme registračné údaje k vášmu účtu.   

 

Ak budeme počas tohto postupu zhromažďovať ďalšie údaje, budú označené ako dobrovoľné a spracovanie bude prebiehať na základe vášho súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. 

Tieto údaje sa použijú na realizáciu zmluvy, ako sa požaduje v článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.  

Údaje z vášho účtu budú uložené až do okamihu, keď prostredníctvom starostlivosti o zákazníkov svoj účet nezmažete.  

Údaje k účtu do e-shopu budú uložené podľa miestnych právnych požiadaviek na ukladanie.  

Keď nakupujete na našom e-shope 

Zhromažďujeme vaše údaje napr. nákupu, napr. meno kontaktnej osoby, e-mailovú adresu, fakturačnú a doručovaciu adresu a druh platby. 

 

Pokiaľ v súvislosti s predajom/jednaním o predaji produktu alebo služby získame vašu e-mailovú adresu, môžeme ju použiť pre priamy marketing nášho vlastného podobného tovaru alebo služieb, pokiaľ proti tomuto spracovaniu nepodáte námietku. Môžete tak urobiť ľahko v okamihu zberu údajov a použitím odkazu na zrušenie odberu v každom marketingovom e-maile. 

Tieto údaje sa použijú na spracovanie vašej objednávky podľa kúpnej zmluvy. 

 

Právny základ tvorí zmluva s nami, a pretože sú vaše informácie nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytovať požadované produkty alebo služby, ako sa požaduje v článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.  

 

Právnym základom spracovania údajov je náš legitímny záujem, aby sme mohli propagovať predaj nášho tovaru a služieb podľa článku 6. ods. 1 písm. f) GDPR.  

Údaje k účtu do e-shopu budú uložené podľa kategórií zákazníkov a miestnych právnych požiadaviek na ukladanie. 

Ak uzatvárate s nami zmluvu (on-line alebo off-line) 

Zhromažďujeme vaše údaje napr. nákupu, napr. meno kontaktnej osoby, e-mailovú adresu, fakturačnú a doručovaciu adresu a druh platby. 

 

Pokiaľ v súvislosti s predajom/jednaním o predaji produktu alebo služby získame vašu e-mailovú adresu, môžeme ju použiť pre priamy marketing nášho vlastného podobného tovaru alebo služieb, pokiaľ proti tomuto spracovaniu nepodáte námietku. Môžete tak urobiť ľahko v okamihu zberu údajov a použitím odkazu na zrušenie odberu v každom marketingovom e-maile. 

Tieto údaje sa použijú na spracovanie vašej objednávky podľa kúpnej zmluvy. 

Právny základ tvorí zmluva s nami, a pretože sú vaše informácie nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytovať požadované produkty alebo služby, ako sa požaduje v článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.  

 

Právnym základom spracovania údajov je náš legitímny záujem, aby sme mohli propagovať predaj nášho tovaru a služieb podľa článku 6. ods. 1 písm. f) GDPR.  

Údaje týkajúce sa zmluvy budú uložené po dobu nášho zmluvného vzťahu, pokiaľ ide o kategórie zákazníkov a miestne právne požiadavky na uloženie.  

Keď sa prihlásite k odberu našich noviniek alebo iných marketingových oznámení 

Zhromaždíme údaje o vašom mene, e-mailovej adrese a marketingových preferenciách (ak to bude vhodné).  

 

Môžeme vás požiadať, aby ste súhlasili s ďalším sledovaním noviniek, čo nám umožní rozpoznať, kedy novinky otvoríte, a určiť, kedy ste klikli na konkrétny odkaz v novinkách.  

Okrem vyššie uvedených údajov taktiež v okamihu registrácie alebo potvrdenia noviniek evidujeme vašu úplnú IP adresu a taktiež kópiu nami zaslaného potvrdzujúceho e-mailu. 

To sa použije na zasielanie noviniek JDE a na to, aby sme vás e-mailom alebo na platformách sociálnych sietí kontaktovali ohľadom ponúk, produktov, akcií a prieskumov. 

Právnym základom je váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, ALEBO náš legitímny záujem (v príslušných prípadoch).  

 

Môžete sa odhlásiť z odberu alebo vzniesť proti tomuto spracovaniu námietku na oddelení starostlivosti o zákazníkov, alebo kliknúť na odkaz na odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile. 

 

Tieto údaje používame v nevyhnutných prípadoch ako doklad o vašej registrácii na odber noviniek.  

 

Právnym základom spracovania údajov je náš legitímny záujem, aby sme boli schopní overiť legálnosť zasielania noviniek podľa článku 6 1 písm. f) GDPR. 

Vaše údaje a preferencie budú uložené až do odvolania vášho súhlasu av súlade s požiadavkami JDE na ukladanie.  

Keď nás kontaktujete pomocou služby zákazníkom  

Evidujeme vaše meno, e-mail, informácie o účte a ďalšie informácie, ktoré potrebujeme na spracovanie vašej požiadavky.  

 

Ak nás kontaktujete telefonicky, môžeme tiež zaobstarať zvukový záznam hovoru, o čom budete informovaní a budete môcť odmietnuť.  

Ak nás kontaktujete kvôli dotazu na služby alebo záležitosti súvisiace so zmluvou alebo pred jej uzavretím, budú vaše údaje uložené aj do systému Riadenia vzťahov so zákazníkmi. Právny základ tvorí nutnosť spracovania vašich údajov, aby sme vám mohli poskytnúť požadované informácie, produkty alebo služby, ako sa požaduje v článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.  

Vaše údaje zmažeme, len čo už nebudú nutné pre ďalšiu komunikáciu alebo zmluvný vzťah s vami a nebudú existovať žiadne nevyriešené povinnosti na uloženie podľa miestnych právnych predpisov. 

 

Pre vznesenie námietky ohľadom spracovania vašich údajov v prípade spracovania v legitímnom záujme ALEBO pre odvolanie vášho súhlasu so spracovaním vašich údajov navštívte Centrum preferencií IDE, kliknite na odkaz na zrušenie odberu v každom marketingovom e-maile alebo nás kontaktujte pomocou e-mailovej adresy uvedenej v tiráži . 

 

2. Ako zdieľame a zverejňujeme osobné údaje 

Nebudeme zdieľať, predávať, prenášať alebo inak odovzdávať vaše osobné údaje tretím subjektom, ak nebude:  

 • to vyžadované zo zákona podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR; 
 • to nevyhnutné na účely vašej zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,  
 • tretí subjekt konať ako v našom mene ako spracovateľ údajov podľa článku 28 GDPR, ako spoločný správca údajov podľa článku 26 GDPR, alebo nám v príslušných prípadoch neudelíte výslovný súhlas na takéto konanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článok 49 ods. 1 písm. a) GDPR. 

2.1. Prenos údajov 

Vaše údaje môžeme prenášať z právnych dôvodov alebo v prípade fúzie či akvizície. Ak bude subjekt JDE alebo jeho aktíva získavané, alebo budú fúzované, inou spoločnosťou, vrátane prostredníctvom bankrotu, predáme vaše osobné údaje všetkým našim právnym nástupcom.  

Vaše osobné údaje tiež zverejníme tretím subjektom: i) ak to bude vyžadované platnými zákonmi; ii) ako reakciu na súdne konanie; iii) ako reakciu na požiadavku kompetentného úradu pre presadzovanie práva; iv) na účely ochrany našich práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku alebo verejnosti; alebo v) kvôli presadzovaniu podmienok akejkoľvek zmluvy alebo našej internetovej stránky. 

2.1.1. Všetky prenosy osobných údajov budú vykonávané podľa platných predpisov na ochranu osobných údajov a interných zásad JDE.  

Prenosy poskytovateľom služieb 

Aby sme mohli ponúkať alebo poskytovať služby v našom mene, využívame tretích poskytovateľov služieb, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje, ak to bude nutné preto, aby poskytovali svoje služby v našom mene.   

– Spracovanie platieb: na fakturáciu vášho tovaru a služieb a na spracovanie platieb platobnými kartami využívame poskytovateľa platobných služieb; 

– Realizácia objednávky: pre realizáciu objednávok využívame podľa produktu a miesta niekoľko prepravných a doručovacích spoločností; 

– Služby zákazníkom: na poskytovanie služieb zákazníkom využívame niekoľko poskytovateľov služieb; 

– Poskytovateľ cloudu: pre náš systém CRM a externého poskytovateľa pre hosting našich internetových stránok; 

– Marketing a reklama: spolupracujeme s mediálnymi agentúrami, ako je Havas Media, na realizácii našich kampaní na sociálnych sieťach a ďalších.    

Sme partnerom spoločností zaoberajúcich sa reklamou cielenou podľa záujmov a taktiež používame facilitátory identít, ktoré nám pomáhajú rozpoznať našich zákazníkov na našich internetových stránkach, internetových stránkach našich partnerov av ich obchodoch. Spolupracujeme rovno s reklamnými sieťami a ďalšími poskytovateľmi reklamných služieb („poskytovatelia reklamy“), ktoré obstarávajú reklamu v našom mene, a ďalšími nepridruženými spoločnosťami na internete. Niektoré z týchto reklám môžu byť podľa informácií zhromaždených na stránkach JDE a nepridružených stránkach prispôsobené vašim záujmom.  

Zásady ochrany súkromia pre všetky vyššie uvedené subjekty nájdete na internetových stránkach ich spoločností. IDE nezodpovedá za zásady tretích poskytovateľov. 

2.2. Prenosy mimo EÚ a EHP 

Upozorňujeme, že pokiaľ ide o prenosy osobných údajov mimo EÚ alebo Európsky hospodársky priestor (EHP), existuje riziko, že miestne úrady môžu mať z dôvodu bezpečnosti a dohľadu prístup k údajom bez toho, aby nás museli informovať alebo nám umožniť vykonať právne kroky. 

Aby sme v tejto súvislosti zaistili dostatočnú ochranu, všetky vyššie uvedené prenosy údajov podliehajú vhodnému právnemu mechanizmu na presun, napríklad rozhodnutie o zodpovedajúcej úrovni ochrany podľa článku 45 GDPR alebo štandardným doložkám o ochrane osobných údajov schváleným Európskou komisiou podľa článku 46 ods. 2 písm. c) GDPR. 

Ak budete súhlasiť s odovzdaním vašich osobných údajov podľa článku 49 GDPR našim dodávateľom či partnerom (napríklad Google, Facebook, YouTube) v USA, upozorňujeme, že existuje riziko neoprávneného spracovania alebo prístupu k vašim údajom zo strany miestnych úradov a že nemusíte byť schopní účinne uplatňovať svoje práva v USA. Svoj súhlas s týmto odovzdaním a spracovaním údajov môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavenia svojich súborov cookie prostredníctvom nášho banneru pre cookie, alebo v Centre preferencií IDE.  

 

3. Reklama a marketing    

Ak budeme mať váš súhlas, kde to bude potrebné, použijeme vaše osobné údaje pre reklamu, opätovný marketing a (opakované) zacielenie. Môžeme použiť reklamu na presmerovanie na internetové stránky našich partnerov a do ich obchodov a taktiež využívame digitálne agentúry pre správu sociálnych sietí a ďalších reklamných kampaní. 

Vašu hasovanú e-mailovú adresu a ďalšie identifikátory, ako je meno, poloha, telefónne číslo a správanie pri prehliadaní internetu, môžeme zdieľať s našimi marketingovými partnermi, vydavateľmi a ďalšími tretími poskytovateľmi služieb, aby nám pomohli s cielenou reklamou na ich internetových stránkach, v aplikáciách alebo na sociálnych sieťach. Túto službu môžeme tiež použiť na oslovenie nových cieľových skupín publika, ktoré sú podobné našim existujúcim zákazníkom, podľa ich charakteristík a ďalších identifikátorov.  

Individuálne publikum : My a naši partneri môžeme s využitím automatizovanej pokročilej techniky porovnávania podobností v ich profiloch porovnávať aj demografické informácie, vrátane záujmov a sociálnych väzieb, so skupinami segmentov. Tento proces môže prebiehať v reálnom čase a porovnávanie je možné vykonávať nezávisle na vami používanom zariadení.   

Vykoná sa to nahraním zašifrovaného zoznamu zákazníkov tretiemu subjektu, alebo začlenením sledovacej technológie tretej strany na našu internetovú stránku. Tretia strana následne porovná jednotlivcov, ktorí sa objavia v jej aj našich dátach. Kvôli tomu, ako tento proces porovnávania funguje, nemôže tretia strana čítať v našom zašifrovanom zozname zákazníkov, pokiaľ ním už nedisponuje. 

Používame funkcie vlastného publika Facebooku, Google, LinkedIn a ďalších sociálnych sietí na porovnanie osobných údajov s údajmi užívateľov platformy, ktorú už sociálna sieť kontroluje, na zacielenie reklám na relevantné publikum.  

IDE nemá žiadny vplyv na procesy pokročilého porovnávania alebo na to, aké údaje tretie strany vyhodnocujú na účely vytvárania vlastných referenčných skupín 

Z týchto individuálnych publikácií, pixelov a podobných technológií sa môžete odhlásiť prostredníctvom banneru pre súbory cookie na našej internetovej stránke, využitím blokovania reklám v prehliadači, alebo správou nastavenia ochrany osobných údajov na platformách sociálnych sietí.  

Ak sa rozhodnete, že si už neželáte dostávať takéto oznámenia na základe individuálneho publika, môžete sa odhlásiť podľa pokynov uvedených v každom takomto oznámení, alebo úpravou nastavenia ochrany osobných údajov v rámci príslušnej platformy digitálnych médií. 

   

Personalizácia (off-line a on-line). S vaším súhlasom (ak bude nutný), môžeme využívať vaše osobné údaje ( vrátane vašich transakcií s JDE a on-line záujmami) na analyzovanie vašich preferencií a zvyklostí, predpokladanie vašich požiadaviek podľa našej analýzy vášho profilu, zlepšovanie a personalizácia vašich skúseností s našimi internetovými stránkami ak tomu, aby sme vám poskytovali cielenú reklamu a obsah. 

Zo spracovania vašich osobných údajov na tento účel sa môžete odhlásiť zmenou predvolieb pre súbory cookie v našom bannere pre súbory cookie, alebo podľa pokynov uvedených v akomkoľvek takomto marketingovom oznámení. 

3.1. Pridružená a partnerská reklama 

Vaše osobné údaje používame na to, aby sme vám zasielali informácie (napr. marketingové oznámenia alebo reklamu) o našom tovare a službách a tovare a službách našich partnerov. Niektoré z týchto oznámení alebo reklám sú prevádzkované na internetových stránkach tretích strán a/alebo na sociálnych sieťach. Ak to bude nutné, získame pred tým, než vám zašleme alebo zobrazíme tieto informácie, e-maily alebo reklamu, váš súhlas.  

Na spracovanie vašich osobných údajov na tento účel môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas , alebo vzniesť k tomu námietku zmenou predvolieb pre súbory cookie v našom banneri pre súbory cookie, alebo podľa pokynov uvedených v akomkoľvek takomto marketingovom oznámení.  

Spracovanie na účely reklamy a marketingu podľa vyššie uvedeného môžu vykonávať pridružené marketingové subjekty, partneri alebo ostatné strany. Niektoré z týchto spoločností a tretích strán sa môžu nachádzať v USA a ďalších krajinách mimo Európskej únie (EÚ) / Európsky hospodársky priestor (EHP). Aby sme v tejto súvislosti zabezpečili dostatočnú ochranu, všetky vyššie uvedené prenosy údajov podliehajú vhodnému právnemu mechanizmu na presun, napríklad štandardným doložkám o ochrane osobných údajov schváleným Európskou komisiou podľa článku 46 ods. 2 písm. c) GDPR, rozhodnutie Európskej komisie o zodpovedajúcej úrovni ochrany alebo váš súhlas podľa článku 49 GDPR.  

Ak budú na základe vášho súhlasu údaje spracovávané mimo EÚ/EHP (podľa článku 49 ods. 1 písm. a) GDPR), upozorňujeme, že existuje riziko neoprávneného spracovania alebo prístupu k vašim údajom zo strany miestnych úradov a že nemusíte byť schopní účinne uplatňovať svoje práva v USA. Svoj súhlas s týmto odovzdaním a spracovaním údajov môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavenia svojich súborov cookie prostredníctvom nášho banneru pre súhlas, prístupného cez, alebo v Centre preferencií IDE. 

 

Ďalšie informácie o spracovaní reklamných a cielených súborov cookie a trackerov nájdete v našej časti Súbory cookie nižšie alebo v zásadách ochrany osobných údajov príslušného poskytovateľa.  

 

4. Doby uloženia 

Ak nie je v týchto zásadách uvedené inak, vaše osobné údaje vymažeme, pokiaľ už nebudú potrebné na príslušné účely spracovania a zmazania nebude brániť žiadna zákonná povinnosť na uloženie. 

 

5. Súbory cookie 

Ako spravovať vaše preferencie pre súbory cookie ALEBO odvolať váš súhlas 

Svoj súhlas môžete odvolať alebo vzniesť námietku („opt-out“) s umiestnením akýchkoľvek súborov cookie úpravou nastavenia súborov cookie v našom banneri pre súhlasu, ktorý je prístupný prostredníctvom. 

5.1. Súbory cookie a sledovacie technológie 

Ide a naši tretí partneri využívajú súbory cookie a podobné technológie, ako sú pixely, tagy, webové majáky a podobné technológie („súbory cookie“), a ďalšie identifikátory, aby sme vám poskytovali tie najlepšie služby a optimalizovali výkon našej internetovej stránky. Tieto súbory cookie nám tiež môžu pomáhať zapamätať si vaše preferencie, porozumieť interakcii užívateľov a taktiež personalizovať naše internetové stránky a marketingovú komunikáciu.  

Upozorňujeme, že použitie obsahu a funkcií tretích strán môže spôsobiť, že budú vaše údaje spracovávané mimo EÚ alebo EHP. V niektorých krajinách, ako sú USA, existuje riziko, že úrady môžu mať z dôvodu bezpečnosti a dohľadu prístup k údajom bez toho, aby vás informovali, alebo vám umožnili vykonať právne kroky. 

Ak využívame poskytovateľa alebo spolupracujeme s tretími stranami v krajinách mimo EÚ alebo EHP bez zodpovedajúcej úrovne ochrany a vy udelíte súhlas so spracovaním, bude prenos do tejto krajiny mimo EÚ/EHP založený na článku 49 ods. 1 písm. a) GDPR. 

Viac informácií o našom používaní súborov cookie ao využívaní externých partnerov a/alebo poskytovateľov, s ktorými spolupracujeme, je k dispozícii v časti Informácie o súboroch cookie nižšie. 

5.2. Informácie o súboroch cookie 

Aktualizované informácie o súboroch cookie a príslušných dodávateľoch sú k dispozícii v banneri pre súbory cookie.   

5.2.1. Úplne nevyhnutné súbory cookie 

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre fungovanie internetovej stránky av našich systémoch nemôžu byť vypnuté. Obvykle sa nastavujú iba v reakcii na vami vykonané akcie, ktoré zodpovedajú požiadavke na služby, ako je nastavenie vašich preferencií ochrany osobných údajov, prihlásenie alebo vyplňovanie formulárov. Môžete nastaviť svoj prehliadač, aby tieto súbory cookie blokoval, alebo aby pred nimi varoval, ale niektoré časti internetovej stránky už nebudú fungovať.  

Tieto súbory cookie obvykle neukladajú žiadne osobné údaje. Vo výnimočných prípadoch, keď tieto súbory cookie umožňujú odkaz na konkrétnu osobu, je spracovanie založené na legitímnom záujme.  

 

Súbor cookie / poskytovateľ

Účel

Doba uloženia

Úroveň ochrany osobných údajov 

Jedna dôvera 

Jedna dôvera 

Údaje uložené po dobu 1 roka – alebo – kratšiu dobu, ak budú súbory cookie zmazané zo zariadenia, alebo bude odvolaný súhlas. 

Spracovanie v rámci EÚ/EHP  

Google USA 

Poskytnutie programu Google Tag Manager, ktorý uľahčuje správu tagov na sledovanie, analýzu stránok, opakovaný marketing a pod.  

Google Tag Manager nezhromažďuje, neukladá, neuchováva ani nezdieľa žiadne informácie o návštevníkoch.  

Neexistuje vhodná úroveň ochrany údajov. Údaje sa zasielajú podľa článku 49 ods. 1 GDPR. 

 

5.3. Funkčné súbory cookie 

Funkčné súbory cookie umožňujú našej internetovej stránke zapamätať si vašu voľbu a zlepšiť rýchlosť reakcie a účinnosť pomocou ukladania niektorých často používaných informácií. Pomáhajú napríklad zapamätať si nastavenia vášho displeja (napr. jazyk, veľkosť písma), obsah vášho nákupného košíka, ukladať vaše prihlasovacie údaje, bezchybne prispôsobiť internetovú stránku vášmu zariadeniu alebo si zapamätať hľadaný výraz či filter, ktorý používate. Môžete si vybrať, že niektoré súbory cookie nepovolíte; tým však môžete ovplyvniť funkčnosť stránky a služby, ktoré môžeme poskytovať. 

Právnym základom je váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, alebo prípadne náš legitímny záujem. 

 

Súbor cookie / poskytovateľ

Účel

Doba uloženia

Úroveň ochrany osobných údajov  

Amazon 

AWSALBCORS 

Tento súbor cookie spravuje AWS a používa sa na vyrovnanie zaťaženia. 

7 dní 

Súbory cookie AWSALB sú zašifrované a neobsahujú žiadne osobne identifikovateľné informácie. 

Amazon 

AWSALB 

Program pre vyvažovanie zaťaženia aplikácií AWS ELB 

7 dní 

Súbory cookie AWSALB sú zašifrované a neobsahujú žiadne osobne identifikovateľné informácie. 

 

5.4. Analytické súbory cookie  

Tieto súbory zhromažďujú súhrnné informácie o tom, ako používame našu internetovú stránku. Používame ich na analýzu webu, na rozpoznávanie a meranie vracajúcich sa návštevníkov, pomáhajú nám zlepšovať našu on-line ponuku a taktiež testovať rôzne dizajnové nápady pre konkrétne stránky. Tieto súbory cookie nám pomáhajú ukázať, aká účinná je naša reklama, a ďalej prispievajú k relevantnejšiemu zacieleniu marketingu a zlepšeniu vašich skúseností.  

Funguje to tak, že môžeme ukladať dočasné súbory cookie a/alebo súbory cookie relácie na vašom koncovom zariadení, ku ktorému máme prístup, aby sme mohli rozpoznať váš prehliadač alebo zariadenie (napr. odtlačok prehliadača alebo vašu neskrátenú IP adresu). 

Právnym základom pre toto spracovanie údajov je váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ak udelíte súhlas pomocou nášho banneru pre súhlas, ktorý je prístupný zo 

Ak to povoľujú vnútroštátne právne predpisy, vykonáva sa toto spracovanie údajov na základe nášho legitímneho záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR alebo iných platných miestnych predpisov. Toto spracovanie môžete kedykoľvek zakázať pomocou nášho banneru pre súbory cookie. 

Niektoré z týchto analytických súborov cookie môžu byť uložené tretími spoločnosťami nachádzajúcimi sa v USA, ako vidíte v tabuľke nižšie. Ak budete súhlasiť s odovzdaním vašich osobných údajov podľa článku 49 GDPR našim dodávateľom či partnerom (napríklad Google) v USA, upozorňujeme, že existuje riziko neoprávneného spracovania alebo prístupu k vašim údajom zo strany miestnych úradov a že nemusíte byť schopní účinne uplatňovať svoje práva v USA. Svoj súhlas s týmto odovzdaním a spracovaním údajov môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavenia svojich súborov cookie prostredníctvom nášho banneru pre cookie, alebo v Centre preferencií JDE (len maloobchod).  

Tretí poskytovateľ

Nástroje

Maximálna doba uloženia

Úroveň ochrany osobných údajov

Google Ireland Limited / Google LLC (USA) 

Google Analytics 

26 mesiacov 

Neexistuje vhodná úroveň ochrany údajov. Údaje sa zasielajú podľa článku 49 ods. 1a GDPR. 

Hotjar Ltd. 

Hotjar 

12 mesiacov  

Neexistuje vhodná úroveň ochrany údajov. Údaje sa zasielajú podľa článku 49 ods. 1a GDPR. 

 

5.5. Reklamné súbory cookie a sledovacie technológie 

Tieto súbory cookie používame, aby sme zobrazovali relevantnú reklamu podľa profilu vašich záujmov. Môžu byť nastavené našimi reklamnými partnermi pomocou našej stránky. Reklamné súbory cookie priamo neukladajú osobné údaje, ale sú založené na jedinečnej identifikácii vášho prehliadača a internetového zariadenia. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, zobrazovaná reklama vám bude menej cielená. 

Právnym základom pre toto spracovanie osobných údajov je váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.  

Používame tiež technológie sledovania naprieč zariadeniami, ktoré nám pomáhajú vykonávať marketingové analýzy, vytvárať individuálne cieľové skupiny a zobrazovať vám cielenú reklamu na iných internetových stránkach na základe vašej návštevy našich internetových stránok.   

Nezodpovedáme za to, že tretie strany nevykonajú vašu požiadavku na zákaz. 

Čo to znamená sledovanie naprieč zariadeniami? 

Pokiaľ sa svojimi užívateľskými údajmi prihlásite k tretiemu poskytovateľovi, je možné vzájomne prepojiť príslušné identifikačné znaky rôznych prehliadačov a koncových zariadení. Ak napríklad tretí poskytovateľ vytvoril jedinečný identifikátor pre každý notebook, stolný osobný počítač, smartfón alebo tablet, ktorý používate, môžu byť tieto jednotlivé identifikátory vzájomne prepojené, akonáhle sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásite k službe tretej strany. To umožňuje tretiemu subjektu zacieliť naše reklamné kampane na viacerých zariadeniach. 

 

Behaviorálna reklama  

Rovnako používame technológiu na pochopenie a mapovanie vašich záujmov o naše produkty / sledujeme váš záujem o naše produkty. Môžeme tak zisťovať, čo vás najviac priťahuje, takže môžeme naše ponuky čo najviac personalizovať. To môže zahŕňať správanie pri prezeraní internetu, aby sme vytvorili reklamy s odporúčanými produktmi, o ktorých sme presvedčení, že najlepšie súvisí s položkami, ktoré ste si mohli prezerať na našej internetovej stránke. Tieto reklamy sú potom umiestnené/zobrazované na ďalších internetových stránkach, ktoré môžete navštíviť, typicky stránky so spravodajstvom, videami a blogmi. Tento proces sa nazýva behaviorálna reklama, a hoci sa reklamy zdajú byť individuálne prispôsobené vám, údaje vychádzajú z anonymných analytických dát a náhľadov, ktoré sú dočasne uložené. 

Niektoré z týchto súborov cookie a technológií môžu byť ukladané tretími spoločnosťami z USA, ako vyplýva z tabuľky nižšie. Ak budete súhlasiť s odovzdaním vašich osobných údajov podľa článku 49 GDPR našim dodávateľom či partnerom (napríklad Google, Facebook a YouTube) v USA, upozorňujeme, že existuje riziko neoprávneného spracovania alebo prístupu k vašim údajom zo strany miestnych úradov a že nemusíte byť schopní účinne uplatňovať svoje práva v USA. Svoj súhlas s týmto odovzdaním a spracovaním údajov môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavenia svojich súborov cookie prostredníctvom nášho banneru pre cookie, alebo v Centre preferencií IDE 

 

Tretí poskytovateľ

Nástroje

Účel

Maximálna doba uloženia

Úroveň ochrany osobných údajov

Facebook (USA a/alebo Írsko) 

Facebook Custom Audience 

Umožňuje nám sledovať činnosti, ktoré ľudia vykonávajú na našich internetových stránkach, aby vytvorili publikum na Facebooku pre vytvorenie cieľových skupín a našli nových potenciálnych zákazníkov / podobné osoby. 

Maximálna doba, po ktorú subjekty údajov zostanú v individuálnom publiku z našej internetovej stránky alebo mobilné aplikácie, je 180 dní. Po 180 dňoch budú subjekty údajov, ktoré sa nachádzali v individuálnom publiku internetovej stránky, odstránené, ak znovu nenavštívi napr. internetovú stránku alebo mobilnú aplikáciu. 

Neexistuje vhodná úroveň ochrany údajov. Údaje sa zasielajú podľa článku 49 ods. 1a GDPR. 

Google LLC (USA) 

DoubleClick Floodlight / DoubleClick / GA Audiences 

DoubleClick Floodlight nám umožňuje sledovať a hlásiť konverzie - činnosti užívateľov, ktorí navštívia našu stránku po zobrazení reklamy alebo kliknutí na ňu - a hlásiť účinnosť kampane. 

 

DoubleClick nám umožňuje optimalizovať reklamu podľa správania na stránke, charakteristík používateľov a záujmov v rámci digitálnej reklamy. Pomáha spravovať digitálne kampane na internetových stránkach av mobilných zariadeniach. 

 

GA Audiences nám umožňuje vytvoriť publikum v Google Analytics na účely opakovaného marketingu a na oslovenie ľudí, ktorí sa už predtým angažovali u našich produktov alebo služieb. 

IP adresy sú anonymizované po 9 mesiacoch a údaje v súboroch cookie po 18 mesiacoch. 

Neexistuje vhodná úroveň ochrany údajov. Údaje sa zasielajú podľa článku 49 ods. 1a GDPR. 

YouTube / Google (USA) 

Doručovanie obsahu  

YouTube je platforma na ukladanie a zdieľanie videí vlastnená spoločnosťou Google. YouTube zhromažďuje údaje o používateľoch prostredníctvom videí vložených na internetových stránkach, ktoré sú spájané s ďalšími profilovými údajmi z ostatných služieb Google, aby bolo možné zobrazovať návštevníkom internetu cielenú reklamu z celého radu vlastných aj cudzích internetových stránok. 

IP adresy sú anonymizované po 9 mesiacoch a údaje v súboroch cookie po 18 mesiacoch. 

Neexistuje vhodná úroveň ochrany údajov. Údaje sa zasielajú podľa článku 49 ods. 1a GDPR. 

YouTube / Google (USA) 

VISITOR_INFO1_LIVE 

Tento súbor cookie sa používa ako jedinečný identifikátor na sledovanie prezerania videí. 

180 dní 

Neexistuje vhodná úroveň ochrany údajov. Údaje sa zasielajú podľa článku 49 ods. 1a GDPR. 

YouTube / Google (USA) 

YSC 

YouTube je platforma na ukladanie a zdieľanie videí vlastnená spoločnosťou Google. YouTube zhromažďuje údaje o používateľoch prostredníctvom videí vložených na internetových stránkach, ktoré sú spájané s ďalšími profilovými údajmi z ostatných služieb Google, aby bolo možné zobrazovať návštevníkom internetu cielenú reklamu z celého radu vlastných aj cudzích internetových stránok. 

Relácia 

Neexistuje vhodná úroveň ochrany údajov. Údaje sa zasielajú podľa článku 49 ods. 1a GDPR. 

Teads Altice International Sarl 

Reklama  

Teads je platforma používaná na filtrovanie zobrazovania reklamy podľa profilu používateľa, ako sú napríklad jeho záujmy, poloha, používané zariadenie alebo obsah stránky, a brániaca viacnásobnému zobrazovaniu rovnakej reklamy rovnakému návštevníkovi internetovej stránky.  

12 mesiacov 

Adekvátne – dodávateľ z EÚ  

Yotpo Ltd. USA  

Yotpo  

Hodnotenia a recenzie 

Neobmedzené 

Nie je adekvátna  

úroveň ochrany osobných údajov. Údaje sa zasielajú podľa článku 49 ods. 1a GDPR. 

 

6. Vložené videá 

Na naše internetové stránky umiestňujeme videá, ktoré sa nenachádzajú na našich serveroch. Aby sme zaistili, že prístup na naše internetové stránky obsahujúce vložené videá automaticky nepovedie k stiahnutiu obsahu tretích strán, zobrazujeme ako prvý krok iba lokálne hostované obrázky náhľadov videí. Preto tretí poskytovateľ nedostane žiadne informácie. 

Obsah tretieho poskytovateľa sa stiahne až po kliknutí na obrázok náhľadu. To poskytuje tretej strane informácie o tom, že ste navštívili naše stránky, a údaje o používaní, ktoré sú na tento účel technicky nutné. Tretí poskytovateľ ďalej bude schopný použiť sledovacie technológie. Ďalšie spracovanie údajov tretím poskytovateľom nemôžeme nijako ovplyvniť. Kliknutím na obrázok náhľadu nám udeľujete súhlas so stiahnutím obsahu od tretieho poskytovateľa. 

Vkladanie je založené na vašom súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ak ste svoj súhlas udelili kliknutím na obrázok náhľadu. Upozorňujeme, že vkladanie mnohých videí spôsobuje spracovanie vašich osobných údajov mimo EÚ alebo EHP. V niektorých krajinách, ako sú USA, existuje riziko, že úrady môžu mať z dôvodu bezpečnosti a dohľadu prístup k údajom bez toho, aby vás informovali, alebo vám umožnili vykonať právne kroky. Ak využívame poskytovateľa v tretích krajinách bez adekvátnej úrovne ochrany a vy udelíte súhlas, bude prenos do tretej krajiny založený na článku 49 ods. 1 písm. a) GDPR. 

 

Tretia strana Poskytovateľ 

Úroveň ochrany osobných údajov

Odvolanie súhlasu

YouTube / Google (USA) 

Neexistuje vhodná úroveň ochrany údajov. Údaje sa zasielajú podľa článku 49 ods. 1a GDPR. 

Ak kliknete na obrázok náhľadu, obsah tretieho poskytovateľa sa ihneď stiahne. 

Pre odvolanie vášho súhlasu zmeňte svoje nastavenie pomocou nášho banneru podľa časti 3 vyššie  

Vimeo (USA) 

Neexistuje vhodná úroveň ochrany údajov. Údaje sa zasielajú podľa článku 49 ods. 1a GDPR. 

Ak kliknete na obrázok náhľadu, obsah tretieho poskytovateľa sa ihneď stiahne. 

Pre odvolanie vášho súhlasu zmeňte svoje nastavenie podľa časti 3 vyššie. 

 

7. Captcha 

Ako ochranu našich internetových formulárov pred automatickými požiadavkami používame systém Google reCAPTCHA od Google LLC. Funkcia captcha vás môže vyzvať, aby ste vykonali konkrétnu akciu, alebo aby ste klikli na určité zaškrtávacie políčka. Akcie používateľa požadované v tejto súvislosti av prípade potreby pohyby myši sa používajú na stanovenie, či akciu vykonáva osoba alebo automatizovaný program. 

Pretože funkciu Captcha poskytuje tretia strana, jej zobrazenie spôsobí stiahnutie obsahu tretej strany. To poskytuje tretej strane informácie o tom, že ste navštívili naše stránky, a údaje o používaní, ktoré sú na tento účel technicky nutné. Ďalšie spracovanie údajov tretím poskytovateľom nemôžeme nijako ovplyvniť. 

Právnym základom pre toto spracovanie osobných údajov je váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Použitím našich internetových formulárov chránených funkciou reCAPTCHA vyjadrujete svoj súhlas. Na týchto stránkach sa zobrazí príslušný indikátor. 

Upozorňujeme, že používanie funkcie Captcha môže spôsobiť, že budú vaše údaje spracovávané mimo EÚ alebo EHP. V niektorých krajinách existuje riziko, že úrady môžu mať z dôvodu bezpečnosti a dohľadu prístup k údajom bez toho, aby vás informovali, alebo vám umožnili vykonať právne kroky. Ak využívame poskytovateľa v tretích krajinách bez adekvátnej úrovne ochrany a vy udelíte súhlas, bude prenos do tretej krajiny založený na článku 49 ods. 1 písm. a) GDPR. 

 

8. Spracovanie údajov zo sociálnych sietí 

8.1. Zásuvné moduly 

Na našej internetovej stránke môžeme povoliť použitie zásuvných modulov sociálnych sietí, ako sú Facebook, Twitter, Instagram a YouTube. Avšak z dôvodov ochrany osobných údajov začleňujeme zásuvné moduly týchto sociálnych sietí ako neaktívne. Preto keď navštívite naše internetové stránky, nebudú do služieb sociálnych sietí prenášané žiadne údaje, pokiaľ neaktivujete príslušný zásuvný modul sociálnej siete kliknutím na obrázok náhľadu alebo ikonu pripojenú k požadovanej platforme sociálnych sietí.  

Ak kliknete na zásuvný modul, platforma sociálnych siete dostane informácie o vašej návšteve našich internetových stránok. To sa deje bez ohľadu na to, či ste si zaregistrovali účet v príslušnej službe sociálnych sietí. Ak budete prihlásený, bude možné údaje priamo priradiť k vášmu profilu na sociálnej sieti. Tieto informácie môžu taktiež použiť na vytváranie užívateľských profilov s využitím vašich údajov a použiť ich pre personalizovanú reklamu. 

JDE nezodpovedá za zásady ochrany súkromia a/alebo postupy tretích subjektov. Pri aktivácii alebo prepojení s inou internetovou stránkou alebo platformou by ste si mali prečítať zásady ochrany osobných údajov na tejto stránke alebo platforme.  

Právny základ začlenenia je váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ak ste ho udelili kliknutím na obrázok náhľadu. Upozorňujeme, že vkladanie mnohých zásuvných modulov sociálnych sietí spôsobuje spracovanie vašich osobných údajov mimo EÚ či EHP. V niektorých krajinách existuje riziko, že úrady môžu mať z dôvodu bezpečnosti a dohľadu prístup k údajom bez toho, aby ste boli informovaní alebo mali právo na odvolanie.  

Ak využívame poskytovateľa v tretích krajinách bez adekvátnej úrovne ochrany a vy udelíte súhlas, bude prenos do tretej krajiny založený na článku 49 ods. 1 písm. a) GDPR. 

Ak si už nebudete želať, aby boli vaše osobné údaje spracovávané pomocou aktívnych zásuvných modulov sociálnych sietí, môžete zabrániť budúcemu spracovaniu kliknutím na obrázok náhľadu alebo na príslušný zásuvný modul sociálnej siete.  

8.2. Stránky sociálnych sietí 

JDE a poskytovateľ platformy sociálnej siete (poskytovateľ platformy) spoločne zodpovedajú ako správcovia údajov za činnosti spracovania súvisiace s vašimi osobnými údajmi. Poskytovateľ platformy primárne určuje účel a prostriedky činností na spracovanie, čo môžeme ovplyvniť iba v obmedzenom rozsahu. V rozsahu, v akom môžeme ovplyvniť alebo nastaviť parametre týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, prijmeme v rámci našich možností opatrenia, aby sme zaistili, že poskytovateľ platformy spracuje vaše osobné údaje v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov. 

Prevádzkujeme tieto stránky sociálnych sietí: 

– Twitter: [https://twitter.com/  
– Facebook: [https://www.facebook.com/ 
– YouTube: [https://www.youtube.com/user/ 
– Pinterest: [https:// www.pinterest.com/ 
– Instagram: [https://www.instagram.com 
– Snapchat: https://www.snap.com 
– LinkedIn: https://www.linkedin.com 
– TikTok: https:// www.tiktok.com 

 

Niektoré z týchto platforiem sociálnych sietí sa nachádzajú mimo EÚ alebo EHP, a preto u nich existuje riziko, že úrady krajín nepatriacich do EÚ alebo EHP získajú prístup k vašim osobným údajom kvôli bezpečnosti a sledovaniu bez toho, aby ste o tom boli informovaní alebo mali právo na odvolanie. . Ak sa tieto platformy nachádzajú v tretích krajinách bez adekvátnej úrovne ochrany a vy udelíte súhlas so spracovaním, bude prenos do tretej krajiny založený na článku 49 ods. 1 psím. a) GDPR. 

8.2.1. Spracovanie údajov zo sociálnych sietí 

Údaje, ktoré poskytujete priamo na našich stránkach sociálnych médií, ako sú komentáre, videá, obrázky, lajky, tweety atď., zverejňuje platforma sociálnych médií. Naše spracovanie je založené na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, čo sa vzťahuje na spracovanie vykonávané v našom legitímnom záujme. 

V rámci tohto spracovania môžeme: 

 • komunikovať s vami na platforme sociálnej siete; 
 • zdieľať váš obsah na akejkoľvek stránke našich sociálnych sietí a taktiež na našej internetovej stránke; 
 • umožniť vám účasť na súťažiach a/alebo žrebovaní. 

8.2.2. Spracovanie osobných údajov poskytovateľom platformy sociálnej siete 

Na našich internetových stránkach využívame niekoľko platforiem a funkcií sociálnych sietí. Najmä používame Facebook Connect, čo je aplikácia s jednotným prihlasovaním, ktorá umožňuje interakciu užívateľov na iných internetových stránkach prostredníctvom ich facebookových účtov.  

Poskytovateľ platformy sociálnej siete používa metódy internetového sledovania. Internetové sledovanie môže prebiehať nezávisle od toho, či ste alebo nie ste prihlásený alebo registrovaný na platforme sociálnej siete. Metódy internetového sledovania platformy sociálnej siete nanešťastie nedokážeme ovplyvniť ani obmedziť. 

Upozorňujeme, že poskytovateľ platformy môže použiť váš profil a údaje o správaní, aby vyhodnotil, okrem iného, ​​vaše zvyklosti, osobné vzťahy a preferencie. Spracovanie vašich osobných údajov poskytovateľom platformy nemôžeme nijako ovplyvniť. 

Viac informácií o účele a rozsahu zhromažďovania osobných údajov a ich analýze vykonávaných sociálnymi sieťami a tiež o vašich možnostiach úpravy nastavenia a ochrany vášho súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa. 

 

9. Zabezpečenie údajov 

Prijímame technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje čo najkomplexnejšie chránili pred neoprávneným prístupom. Tieto opatrenia zahŕňajú postupy šifrovania používané na našich internetových stránkach. Vaše osobné údaje budú po internete a pomocou šifrovania TSL prenesené z vášho počítača na náš server a naopak. 

To poznáte podľa symbolu zámku v stavovej lište vášho prehliadača av rádu adresy začínajúcej na https://. 

 

10. Vaše práva ako subjektu údajov 

GDPR vám ako subjekt údajov priznáva niektoré práva vrátane: 

Práva

Vysvetlenie

Právo na prístup (článok 15 GDPR) 

Máte právo získať potvrdenie, či sú spracovávané osobné údaje, ktoré sa vás týkajú; ak áno, máte právo byť o týchto osobných údajoch informovaní a dostať informácie uvedené v článku 15 GDPR. 

Právo na opravu (článok 16 GDPR) 

Máte právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, as prihliadnutím na účely spracovania máte právo na bezodkladné doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia. 

Právo na výmaz (článok 17 GDPR) 

Máte právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, bez zbytočného odkladu, ak existuje jeden z dôvodov uvedených v článku 17 GDPR. 

Právo na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR) 

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania, ak bude splnená niektorá z podmienok uvedených v článku 18 GDPR, napr. ak podáte námietku ohľadom spracovania.  

Právo na prenositeľnosť údajov (článok 20 GDPR) 

V určitých prípadoch, ktoré sú podrobne uvedené v článku 20 GDPR, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, alebo požiadať o odovzdanie týchto údajov tretej strane. 

Právo na odvolanie súhlasu (článok 7 GDPR) 

Ak je spracovanie osobných údajov založené na vašom súhlase, môžete svoj súhlas s používaním osobných údajov kedykoľvek odvolať podľa článku 7 ods. 3 GDPR. Upozorňujeme, že toto odstúpenie platí iba do budúcnosti. Spracovanie, ku ktorému došlo pred odvolaním, tým nebude dotknuté. 

Právo vzniesť námietku (článok 21 GDPR) 

Ak sa osobné údaje zhromažďujú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracovanie osobných údajov na účel našich legitímnych záujmov) alebo podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR (spracovanie osobných údajov na účely ochrany verejných záujmov alebo pri výkone verejnej moci), môžete mať právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu kvôli dôvodom vyplývajúcim z vašej konkrétnej situácie. Potom už osobné údaje nebudeme spracovávať, pokiaľ nebudú existovať závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevážia nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ budú údaje stále potrebné na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. 

Právo podať sťažnosť na dozornom úrade (článok 77 GDPR) 

Podľa článku 77 GDPR ste oprávnený podať sťažnosť na dozornom úrade, ak budete presvedčení, že spracovanie vašich osobných údajov porušuje predpisy ochrany osobných údajov. Toto právo môže byť vykonané najmä na dozornom úrade v členskom štáte vášho trvalého bydliska, pracoviska alebo miesta podozrivého porušenia predpisov. 

 

Výkon vašich práv 

Vyššie uvedené práva môžete vykonať tým, že sa na nás obrátite pomocou kontaktných údajov uvedených v tiráži našej internetovej stránky s údajmi o spoločnosti, alebo na e-mailovej adrese privacy@JDEcoffee.com . 

Môžete tiež kontaktovať našu službu zákazníkom alebo spotrebiteľom na miestnom telefónnom čísle a miestnej e-mailovej adrese uvedeným na internetovej stránke . 

 

11. Kontaktné údaje nášho pracovníka pre ochranu osobných údajov 

Náš hlavný pracovník na dodržiavanie predpisov a externý pracovník na ochranu osobných údajov sú k dispozícii, aby poskytli ďalšie informácie o ochrane osobných údajov. 

Hlavný pracovník JDE pre dodržiavanie predpisov 
privacy@JDEcoffee.com   

FIRST PRIVACY GmbH, 
Konsul-Smidt-Str. 88,  
28217 Brémy, Nemecko 
www.first-privacy.com 
office@first-privacy.com