AKO Z KÁVOVARU ODSTRÁNIŤ VODNÝ KAMEŇ

Pozrite sa, prosím, na video o tom, ako z kávovaru TASSIMO odstrániť vodný kameň

Je dôležité postupovať presne podľa pokynov. Na spustenie čistiaceho procesu musíte tlačidlo na prípravu nápoja nielen stlačiť, ale navyše aj podržať na 4 až 5 sekúnd.

TABLETY NA ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA

Udržujte svoje kávovar TASSIMO v dokonalom funkčnom stave s našimi odvápňovacími tabletami

Každá tableta odstráni z kávovaru zvyšky vodného kameňa a usadeniny vápnika, takže zostane v perfektnom stave, aby vám mohol dlhé roky pripravovať lahodné nápoje.

TABLETY NA ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA

Udržujte svoj kávovar TASSIMO v dokonalom funkčnom stave s našimi odvápňovacími tabletami

Každá tableta odstráni zo zariadenia zvyšky vodného kameňa a usadeniny vápnika, takže zostane v perfektnom stave, aby vám mohol dlhé roky pripravovať lahodné nápoje.

 • Naplňte nádržku na vodu a pridajte 2 odvápňovacie tablety TASSIMO.
 • Uistite sa, že tablety sú plne rozpustené.
 • Vyberte z kávovaru servisnú kapsulu.
 • Vložte nádržku na vodu do kávovaru.
 • Otvorte naparovaciu hlavu (kam zvyčajne vkladáte kapsulu na kávu).
 • Vložte servisné kapsulu čiarovým kódom nadol. Zatvorte naparovaciu hlavu.
 • Umiestnite nádobu s minimálnym objemom 500 ml tam, kam zvyčajne dávate svoju šálku.
 • Stlačte a podržte tlačidlo na 5 sekúnd. Program na odvápnenie prebieha automaticky a bude dokončený asi za 30 minút. Po dokončení sa rozsvieti oranžová kontrolka.
 • Vyprázdnite nádobu pomocou odvápňovacieho roztoku a vložte ju späť pod hlavu kávovaru.
 • Opláchnite a vyčistite nádržku na vodu, aby ste odstránili všetky stopy odvápňovacieho roztoku. Naplňte nádržku na vodu studenou čerstvou vodou až po značku maxima a vložte ju späť do kávovaru.
 • Krátkym stlačením tlačidla Štart/Stop spustite čistiaci cyklus.
 • Po dokončení procesu čistenia vyprázdnite nádobu a vráťte ju pod hlavu kávovaru. Opakujte proces čistenia (doplňte nádrž a spustite cyklus) 3 – 4 krát, aby sa zaistilo, že je z kávovaru vypláchnutý všetok odvápňovací roztok.
 • Otvorte naparovaciu hlavu, vyberte servisné kapsulu a vložte ju späť do úložného priestoru kávovaru.
 • Naplňte nádržku na vodu studenou čerstvou vodou až po maximum a vložte ju späť do kávovaru TASSIMO.
 • Tým ste odstránili vodný kameň zo svojho kávovaru a vaše TASSIMO je tak opäť pripravené na použitie.

PREČO JE POTREBNÉ TASSIMO ČISTIŤ A ODVÁPŇOVAŤ?

Odvápňovanie sa stará o to, aby bolo vaše zariadenie v špičkovej kondícii a mohlo vám tak aj naďalej pripravovať vaše obľúbené nápoje tej najvyššej kvality. Všetky kávovary sú náchylné na usadzovanie vodného kameňa, ktorý ich môže poškodiť. Odvápňovací cyklus odstráni všetok vodný kameň, zvyšky a usadeniny vápnika. Odvápnenie kávovaru je zásadné na predĺženie životnosti kávovaru a na zachovanie najvyššej kvality pripravovaných nápojov. Kávovar vás rozsvietením červenej kontrolky sám upozorní, že je potrebné odstrániť vodný kameň.

KEDY JE ČAS ODVÁPNIŤ TASSIMO?

Akonáhle sa rozsvieti červená kontrolka, je nutné kávovar odvápniť. Svoje TASSIMO musíte odvápniť približne 4-krát ročne. Úplné vyčistenie a odvápnenie kávovaru trvá približne 30 minút.

AKO POUŽÍVAŤ ODVÁPŇOVACIE TABLETY?

TASSIMO odporúča používať len oficiálne odvápňovacie tablety TASSIMO Bosch. Nikdy nepoužívajte odvápňovacie prostriedky na báze octu alebo kyseliny octovej, pretože by mohli poškodiť váš kávovar a znehodnotiť chuť vašich nápojov. Na odstránenie vodného kameňa rozpustite vo vodnej nádržke dve odvápňovacie tablety. Postupujte podľa vyššie uvedených krokov.

 

HĽADÁTE KONKRÉTNEJŠIE POKYNY PRE VÁŠ KÁVOVAR?

PROSÍM, VYHĽADAJTE SPRÁVNE POKYNY A PRÍRUČKU PRE VAŠE TASSIMO.