Zásady ochrany osobných údajov

 


Značkové produkty TASSIMO a súvisiace služby a aktivity, vrátane tejto webovej stránky („značkové produkty TASSIMO“), sú vyvíjané a uvádzané na trh spoločnosťou JACOBS Douwe Egberts B.V. a jej príslušnými obchodnými jednotkami v rôznych krajinách.

 

JACOBS Douwe Egberts B.V. sa zaväzuje rešpektovať a chrániť vaše súkromie a bezpečnosť vašich osobných údajov v súlade s platnými zákonmi a všeobecnými nariadeniami o ochrane osobných údajov.

V týchto zásadách ochrany osobných údajov vysvetlíme, ktoré osobné údaje zhromažďujeme, ako ich zhromažďujeme a na aké účely. To, okrem iného, znamená:

podrobne vysvetliť kategórie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a ako ich zhromažďujeme;
jasne uviesť na aké účely a na akom právnom základe osobné údaje spracovávame;
usilovať o obmedzenie zhromažďovania osobných údajov iba na tie účely, ktoré sú potrebné len na legitímne účely;
najprv požiadať o výslovný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v prípadoch, keď je vyžadovaný váš súhlas;
implementovať príslušné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a požadovať od strán spracúvajúcich osobné údaje podľa našich pokynov;
rešpektovať vaše právo požadovať prístup k vašim osobným údajom a ich kópiu, a nechať ich opraviť alebo vymazať, pretože na to a ďalšie nižšie opísané práva máte nárok.
Berte na vedomie, že osobné údaje spracovávame aj pomocou súborov cookie a podobných technológií. Ak sa o tom chcete dozvedieť viac, prečítajte si naše zásady používania súborov cookie. Odporúčame, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali. Tieto zásady ochrany osobných údajov boli naposledy revidované: 22. mája 2018.

 

Prečo zhromažďujeme vaše osobné údaje?

Ak sa rozhodnete zaregistrovať, zakúpiť si značkový produkt TASSIMO alebo nás inak kontaktovať, požiadame vás o niektoré osobné údaje o vás a tiež voliteľné údaje o vašom používaní značkových produktov TASSIMO. Hlavné účely, na ktoré vaše osobné údaje používame, sú:

komunikovať s vami osobne, napríklad reagovať na vaše spätné väzby alebo požiadavky na služby, a registrovať a riešiť sťažnosti;
aby sme vás mohli informovať o našich komerčných aktivitách a personalizovaných ponukách na základe vašej histórie objednávok a používateľského správania prostredníctvom nášho newsletteru;
vykonávať prieskum trhu, aby sme porozumeli vašim potrebám a zlepšili naše podnikanie;
spravovať vašu účasť v rôznych súťažiach, propagačných akciách, prieskumoch alebo funkciách webových stránok;
spravovať váš účet pre náš web;
uzavrieť dohodu, ako je dokončenie transakcií, správa a plnenie vašich nákupov značkových produktov TASSIMO a služieb s nimi súvisiacich;
zasielať vám aktualizácie a servisnú komunikáciu;
zasielať oznámenia o zmenách našich zásad a ďalších (právnych) dokumentov, ktoré by sa vás mohli týkať;
dodržiavať zákonné povinnosti.
Aké právne dôvody sa vzťahujú na spracovanie vašich údajov?

Vaše osobné údaje budeme spracovávať iba tam, kde na to máme právny základ. Zodpovedajúce právne dôvody na spracovanie osobných údajov na vyššie uvedené účely sú:

Dali ste nám súhlas so spracovaním vašich osobných údajov (napríklad ak ste sa prihlásili na odber nášho spravodajcu alebo ste sa zaregistrovali na účet TASSIMO);
Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy s vami alebo na prípravu uzavretia zmluvy s vami na vašu žiadosť (napríklad ak zadáte objednávku na našich webových stránkach);
Spracovanie je nevyhnutné na ďalší legitímne záujmy, ktoré sledujeme (napríklad spracovanie IP adries na účely prevencie, detekcie a / alebo reakcie na zneužitie nášho webu a / alebo ukladanie ďalších informácií, aby sme vás mohli identifikovať pri strate prístupu k vášmu účtu);
Spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností (napríklad kvôli fiškálnym nariadeniam musíme uchovať určité údaje o zákazníkoch).
Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje

Je niekoľko spôsobov, ako s nami môžete zdieľať vaše osobné údaje, napríklad:

prihlásenie sa na odber nášho newsletteru;
komunikácia s naším Centrom starostlivosť o zákazníka prostredníctvom e-mailu, telefónu, sociálnych médií alebo písomne;
registrácia vášho značkového produktu TASSIMO (online alebo zaslaním vyplnenej karty, ktorá je súčasťou produktu);
účasť na propagačnej akcii, súťaži, online fóre alebo vyplnením dotazníka, alebo prieskumu týkajúceho sa značkových produktov TASSIMO;
nákup značkového produktu alebo služby TASSIMO priamo z našich webových stránok;
registrácia účtu;
účasť na aktivite na sociálnych sieťach súvisiaca so značkovými produktmi TASSIMO, kliknutím na „lajk“ alebo „zdieľať“;
požiadavka na príjem správ na váš mobilný telefón / zariadenia;
účasť na testovaní produktov alebo prieskumoch;
prihlásenie prostredníctvom sociálnych sietí: overenie pomocou Facebooku, LinkedIn alebo iných sociálnych sietí na vytvorenie účtu alebo prihlásenie;
súbory cookie umiestnené spoločnosťou JDE alebo tretími stranami na váš počítač alebo mobilné zariadenie, keď navštívite naše webové stránky a prijmete súbory cookie, o ktorých poskytujeme informácie v našich zásadách používanie súborov cookie
Osobné údaje, ktoré spracovávame

Používaním značkových produktov zanechávate u nás alebo u našich poskytovateľov služieb, alebo agentov určité dáta, ktoré môžu zahŕňať osobné údaje. Uchovávame a používame len osobné údaje, ktoré ste poskytli priamo vy, alebo ktoré nám boli jasne poskytnuté na účely spracovania, ako je uvedené vyššie, alebo ako bolo uvedené pri poskytnutí vašich osobných údajov. Osobné údaje nebudeme používať na žiadne iné účely, pokiaľ k tomu nedáte predchádzajúci súhlas. Nasledujúce kategórie osobných údajov môžeme spracovávať:

Kontaktné údaje (napr. meno a priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo);
Ďalšie osobné údaje (napr. pohlavie, dátum narodenia (voliteľné), štátna príslušnosť, jazyk);
Finančné a transakčné údaje (napr. údaje o bankovom účte, číslo kreditnej alebo debetnej karty);
Údaje o účte (napr. používateľské meno, heslo);
Informácie o vašom produkte TASSIMO.
Ako zdieľame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb alebo zástupcami tretích strán (tzv. „spracovávateľmi“) na vykonávanie určitých spracovateľských činností v našom mene, ako sú strany zapojené do realizácie kúpnej zmluvy (ako sú poskytovatelia platobných služieb a služby doručovanie balíkov). Vaše osobné údaje nebudeme predávať, prenajímať, ani ich nebudeme poskytovať tretím stranám, aby sme im umožnili používať vaše osobné údaje na vlastné účely. Na hosťovanie webových stránok používame poskytovateľa služieb tretích strán, napríklad Intershop, na spracovanie platieb, ako je WorldPay, na služby doručovania balíkov, ako je DPD, na reklamy tretích strán, ako je Google Ads.

So všetkými stranami, ktoré spracovávajú vaše osobné údaje v našom mene, uzatvárame takzvané „dohody o spracovaní údajov“, aby boli právne viazané zachovávať dôvernosť vašich údajov, zavádzať vhodné bezpečnostné opatrenia a upozorňovať nás, ak zabezpečenie vašich údajov bolo porušené a ďalšie povinnosti na ochranu vášho súkromia.

JACOBS DOUWE EGBERTS B.V. niekedy predá (časť) podniku inej spoločnosti. Ak sa takéto podnikanie týka produktov značky TASSIMO, môže takýto prevod vlastníctva zahŕňať prevod vašich osobných údajov na nového vlastníka.

Ďalej sprístupníme vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon, v prípade potreby pre prevenciu alebo boj proti podvodom, v prípade potreby na riešenie sporov alebo na akúkoľvek naliehavú oprávnenú potrebu, ktorá za daných okolností musí prevážiť vaše záujmy v oblasti ochrany súkromia, ktoré môžu zahŕňať zabezpečenie nášho podnikania a bezpečnosť našich zamestnancov.

 

Obchodná komunikácia

Chceli by sme vám zasielať informácie o značkových produktoch TASSIMO a súvisiacich službách, ktoré vás môžu zaujímať, na základe vašej histórie objednávok a používateľského správania, napríklad prostredníctvom e-mailu alebo iných komunikačných kanálov, ale urobíme to len vtedy, keď (i) výslovne súhlasíte s prijímaním takejto komunikácie od nás; alebo (ii) ste od nás zakúpili produkt alebo službu podobnú produktu alebo službe, o ktorých by sme vás chceli informovať, a v čase nákupu ste nevyužili svoje právo namietať proti prijímať takúto komunikáciu.

Vždy budete mať príležitosť odhlásiť sa od nás z akejkoľvek ďalšej komunikácie, pokiaľ ide o značkové produkty a služby TASSIMO, kliknutím na možnosť odhlásiť sa v päte e-mailov, ktoré sme zaslali, alebo prístupom k svojmu online profilu a zmenou vašich predvolieb komunikácie.

 

Ako chránime vaše údaje?

Vaše osobné údaje chránime pomocou radu bezpečnostných opatrení. To môže zahŕňať použitie zabezpečených registračných formulárov, šifrovanie dát a obmedzenie prístupu k vašim osobným údajom.

 

Čo sú retenčné časy?

Zhromaždené osobné údaje sa nebudú uchovávať dlhšie, než je nutné na splnenie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ nie je zákonom vyžadovaná, ospravedlniteľná alebo povolená dlhšia doba uchovávania. Niekoľko príkladov:

Váš nákup. Všetky osobné údaje týkajúce sa vášho nákupu budú uchované dovtedy, kým nebude splnená objednávka, a dva roky po uplynutí zákonnej záručnej doby - ak ste sa nezaregistrovali k účtu. V takom prípade budú údaje uchované počas časového obdobia uvedeného nižšie. Upozorňujeme, že niektoré osobné údaje sa uchovávajú na dlhší čas, aby boli dodržané právne (daňové) povinnosti.
Váš účet. Osobné údaje týkajúce sa vášho účtu (napríklad vaše meno používateľa, heslo, faktúry a všetky ďalšie osobné údaje, ktoré sú uložené na vašom účte) budú uchované až do okamihu, keď sa rozhodnete odstrániť svoj účet, a tri mesiace potom.
Keď nás oslovíte. Ak sa rozhodnete s nami komunikovať, uchováme všetky osobné údaje, ktoré dostaneme, tak dlho, ako to bude potrebné na vybavenie vašej žiadosti, a tri mesiace potom.
Váš odber našich obchodných oznámení. Ak ste sa zaregistrovali na odber nášho newsletteru alebo iných foriem obchodnej komunikácie, budú všetky osobné údaje, ktoré sú spracovávané na tento účel, ako je vaše meno a e-mailová adresa, uchované až do okamihu, keď sa rozhodnete odhlásiť. Ak sa odhlásite, môžeme si ponechať vašu (e-mailovú) adresu a pridať ju na zoznam strán, ktoré sa odhlásili. V takom prípade sa budú tieto údaje uchovávať počas troch mesiacov po odhlásení, len na účely indikácie, že si neželáte dostávať obchodné oznámenia.
Ak sa zúčastňujete súťaží, prieskumov a testovania produktov. Všetky osobné údaje, ktoré môžu byť spracované počas súťaží, prieskumov a vašej účasti na testovanie produktov, budú uchované počas dvoch rokov po zhromaždení údajov.
Prenos údajov

Mali by ste vedieť, že obchodné jednotky zodpovednej za predaj a marketing značkových produktov TASSIMO, ako sú uvedené na tomto webe, sú súčasťou spoločností JACOBS DOUWE EGBERTS B.V. po celom svete. V dôsledku toho môžu byť vaše osobné údaje prenesené v rámci skupiny spoločností JACOBS DOUWE EGBERTS B.V. Hosting systému JACOBS DOUWE EGBERTS B.V. je poskytovateľom služieb poskytovaný so sídlom v Holandsku.

 

Vaše osobné údaje ukladáme do cloudu

Vaše osobné údaje môžeme ukladať do cloudu. Výsledne môžu byť vaše osobné údaje spracované poskytovateľom cloudových služieb v našom mene a uložené na rôznych miestach po celom svete. Uzavreli sme zmluvné dojednania s takými poskytovateľmi cloudových služieb a prijali sme potrebné organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, a na zabezpečenie toho, že vaše osobné údaje budú použité výhradne na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

 

Deti

Necielime na deti mladšie ako 16 rokov.

Vaše práva

Každé obchodné oznámenia, ktoré dostanete, ponúkajú možnosť odhlásiť sa z odberu ďalších obchodných oznámení (t. j. namietať proti tomuto používaniu vašich osobných údajov). Pokúsime sa vyhovieť vášmu odhláseniu, akonáhle to bude rozumne uskutočniteľné. Prosím, zoberte na vedomie, že ak sa odhlásite z komerčných oznámení, môžeme vám stále posielať dôležité administratívne správy, z ktorých sa nemôžete odhlásiť.

Môžete tiež požiadať o kontrolu, opravu, aktualizáciu, vyradenie, obmedzenie alebo zmazanie osobných údajov, ktoré ste nám predtým poskytli, alebo o zaslanie elektronickej kópie vašich osobných údajov na účely ich prenosu inej spoločnosti (v rozsahu práva na prenosnosť údajov zaručených príslušnými zákonmi), kontaktovaním privacy@jdecoffee.com a uvedením vášho mena, (spoločnosti) a adresy. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými zákonmi.

Vo svojej žiadosti ujasnite, aké osobné údaje by ste chceli zmeniť, či si prajete, aby boli vaše osobné údaje z našej databázy vyradené. Kvôli vašej ochrane môžeme vykonávať žiadosti len v súvislosti s osobnými údajmi spojenými s konkrétnou e-mailovou adresou, ktorú používate na zaslanie vašej požiadavky, a možno pred splnením vašej požiadavky budeme musieť overiť vašu totožnosť. Vašej žiadosti sa pokúsime vyhovieť ihneď, ako to bude rozumne uskutočniteľné.

Upozorňujeme, že možno budeme musieť uchovať určité informácie na účely vedenia záznamov a/alebo na dokončenie transakcií, ktoré ste začali pred podaním žiadosti o zmenu alebo vymazanie (napr. keď urobíte nákup alebo vstúpite do propagačnej akcie, možno nebudeme môcť zmeniť alebo zmazať poskytnuté osobné údaje až do ukončenia takéhoto nákupu alebo propagácie).

 

Úloha orgánov na ochranu údajov

Ak máte akékoľvek sťažnosti na spôsob, akým spracovávame vaše osobné údaje, radi vám pomôžeme. Napriek tomu máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu v príslušnej krajine, kde máte bydlisko. Zoznam orgánov na ochranu údajov je k dispozícii tu.

 


Kontakt a údaje o spoločnosti

Zašlite nám svoje otázky a pripomienky k ochrane osobných údajov na adresu privacy@jdecoffee.com alebo nás kontaktujte prostredníctvom našich sociálnych sietí.


JACOBS DOUWE EGBERTS B.V.
Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam
Data Protection Officer:

First Privacy GmbH,
Konsul-Smidt-Str. 88,
28217 Bremen,
Germany

Commercial Register
Bremen
HRB 29225
HB

www.first-privacy.com

privacy@jdecoffee.com

office@first-privacy.com