Čistenie kávovaru

Pravidelným čistením kávovaru TASSIMO dosiahnete vždy najvyššiu kvalitu vašich obľúbených nápojov. Okienko skenera čiarového kódu utrite mäkkou vlhkou utierkou.
Prístroj je vybavený automatickým čistiacim programom. Pozrite si pokyny krok za krokom.

CADDY

Prečítajte si ďalšie informácie o čistení vášho kávovaru TASSIMO CADDY

 • Krok 1/22

  Krok 1/22

  Po dlhšom používaní odporúčame samostatne umyť aj všetky odnímateľné diely kávovaru. Vypnite kávovar pomocou vypínača na bočnej strane a odpojte prívodný kábel z elektrickej zásuvky.
 • Krok 2/22

  Krok 2/22

  Vyberte podstavec na poháre a odkvapkávaciu mriežku z prednej časti prístroja a umyte ich ručne pomocou teplej vody so saponátom alebo v umývačke riadu.
 • Krok 3/22

  Krok 3/22

  Vyberte držiak diskov T DISC z varnej jednotky a umyte ručne pomocou teplej vody so saponátom alebo v umývačke riadu.
 • Krok 4/22

  Krok 4/22

  Tŕň a dýzu možno vybrať z varnej jednotky potlačením nahor.
 • Krok 5/22

  Krok 5/22

  Tŕň a dýzu možno rozložiť na 3 časti, ktoré môžete umyť ručne pomocou teplej vody so saponátom alebo v umývačke riadu.
 • Krok 6/22

  Krok 6/22

  Varnú jednotku a okienko skenera čiarového kódu utrite mäkkou utierkou.
 • Krok 7/22

  Krok 7/22

  Varnú jednotku a okienko skenera čiarového kódu utrite mäkkou utierkou.
 • Krok 8/22

  Krok 8/22

  Tŕň a dýzu opláchnite a osušte, celý držiak diskov zložte dohromady a potom vložte do varnej jednotky.
 • Krok 9/22

  Krok 9/22

  Vráťte podstavec na poháre a držiak diskov T DISC späť do prístroja.
 • Krok 10/22

  Krok 10/22

  Najskôr vyberte nádržku na vodu z bočnej časti kávovaru a zložte veko.
 • Krok 11/22

  Krok 11/22

  Opláchnite nádržku čistou vodou a potom ju zvnútra osušte mäkkou handrou. Nádržka na vodu nie je vhodná do umývačky riadu.
 • Krok 12/22

  Krok 12/22

  Naplňte nádržku čistou studenou vodou až po značku Max. Vráťte nádržku do prístroja tak, že ju zasuniete do pôvodnej polohy, kým nezapadne na svoje miesto.
 • Krok 13/22

  Krok 13/22

  Pripojte prívodný kábel do elektrickej zásuvky.
 • Krok 14/22

  Krok 14/22

  Zapnite kávovar vypínačom na bočnej strane. Rozsvieti sa oranžová kontrolka stavu , ktorá indikuje, že prístroj je pripravený.
 • Krok 15/22

  Krok 15/22

  Vyberte servisný T DISC z odkladacieho priečinka na boku prístroja a otvorte varnú jednotku.
 • Krok 16/22

  Krok 16/22

  Vyberte servisný T DISC z odkladacieho priečinka na boku prístroja a otvorte varnú jednotku.
 • Krok 17/22

  Krok 17/22

  Zatvorte varnú jednotku smerom nadol a zatlačte na rukoväť, kým nebudete počuť cvaknutie. Oranžová kontrolka stavu raz blikne, čo znamená, že kávovar je pripravený.
 • Krok 18/22

  Krok 18/22

  Stlačením tlačidla štart/stop spustite čistiaci program. Počas čistenia bude indikátor stavu , blikať a prístroj bude vypúšťať horúcu vodu do pohára, čistiť výpustnú dýzu a vypustí určité množstvo pary.
 • Krok 19/22

  Krok 19/22

  Čistiaci program sa po skončení čistenia automaticky zastaví. Vylejte pohár a v prípade potreby zopakujte krok 18. Dávajte pozor na horúcu vodu.
 • Krok 20/22

  Krok 20/22

  Otvorte varnú jednotku a vyberte servisný T DISC z držiaka. Dávajte pozor, pretože T DISC môže byť horúci.
 • Krok 21/22

  Krok 21/22

  Zatvorte varnú jednotku a vráťte servisný T DISC do úložného priestoru na boku prístroja.
 • Krok 22/22

  Krok 22/22

  Váš kávovar je vyčistený a pripravený na používanie.