Odvápnenie kávovaru

Pravidelným odvápňovaním udržíte kávovar vo výbornom stave, aby vám mohol pripravovať vaše obľúbené nápoje vo vysokej kvalite. Kávovar TASSIMO vás pomocou červenej kontrolky sám upozorní, že je potrebné ho odvápniť.

FIDELIA Odvápnenie

Ďalšie informácie o odvápňovaní prístroja nájdete nižšie.

 • Krok 1 z 20

  Krok 1 z 20

  Vyberte nádržku na vodu z prístroja TASSIMO a pripravte si 500 ml odvápňovacieho roztoku podľa pokynov výrobcu. Ďalšie informácie o odvápňovacom roztoku nájdete tu.
 • Krok 2 z 20

  Krok 2 z 20

  Vyberte žltý servisný T DISC z odkladacieho priestoru na zadnej strane prístroja.
 • Krok 3 z 20

  Krok 3 z 20

  Vložte nádržku s odvápňovacím roztokom späť do prístroja.
 • Krok 4 z 20

  Krok 4 z 20

  Vložte servisný T DISC do varnej jednotky čiarovým kódom smerom nadol a veko pevne zatvorte.
 • Krok 5 z 20

  Krok 5 z 20

  Pod výpust položte vhodnú nádobu (najmenej 500 ml).
 • Krok 6 z 20

  Krok 6 z 20

  Stlačte a podržte tlačidlo Štart/Stop najmenej na päť sekúnd na spustenie odvápňovacieho programu.
 • Krok 7 z 20

  Krok 7 z 20

  Spustí sa odvápňovací proces a do nádoby začne natekať horúca voda. Proces trvá približne 20 minút.
 • Krok 8 z 20

  Krok 8 z 20

  Po približne 20 minútach sa rozsvieti oranžový indikátor pohotovostného režimu, čo znamená, že prvá fáza procesu je dokončená.
 • Krok 9 z 20

  Krok 9 z 20

  Vyprázdnite nádobu s použitým odvápňovacím roztokom a vložte ju späť pod výpust.
 • Krok 10 z 20

  Krok 10 z 20

  Nádržku dôkladne vypláchnite a naplňte čistou studenou vodou až po značku MAX.
 • Krok 11 z 20

  Krok 11 z 20

  Vložte nádržku s odvápňovacím roztokom späť do prístroja.
 • Krok 12 z 20

  Krok 12 z 20

  Otvorte a zatvorte varnú jednotku, pričom servisný T DISC ponechajte v držiaku.
 • Krok 13 z 20

  Krok 13 z 20

  Dbajte na to, aby bola pod výpustom prístroja podložená nádoba.
 • Krok 14 z 20

  Krok 14 z 20

  Stlačením tlačidla Štart/Stop vypláchnite systém od odvápňovacieho roztoku.
 • Krok 15 z 20

  Krok 15 z 20

  Spustí sa proces a do nádoby začne natekať horúca voda.
 • Krok 16 z 20

  Krok 16 z 20

  Vyprázdnite nádobu a zopakujte ešte 4-krát.
 • Krok 17 z 20

  Krok 17 z 20

  Otvorte varnú jednotku a vyberte servisný T DISC. Varnú jednotku a okienko skenera čiarového kódu utrite mäkkou vlhkou utierkou.
 • Krok 18 z 20

  Krok 18 z 20

  Vyberte nádržku na vodu a vráťte servisný T DISC do odkladacieho priečinka na zadnej strane prístroja.
 • Krok 19 z 20

  Krok 19 z 20

  Ak ste z nádržky vybrali vodný filter, vráťte ho na miesto, naplňte nádržku čistou studenou vodou až po značku MAX a vložte do kávovaru.
 • Krok 20 z 20

  Krok 20 z 20

  Váš kávovar TASSIMO je odvápnený a pripravený na použitie.