Čistenie kávovaru

Pravidelným čistením kávovaru TASSIMO dosiahnete vždy najvyššiu kvalitu vašich obľúbených nápojov. Okienko skenera čiarového kódu utrite mäkkou vlhkou utierkou. Prístroj je vybavený automatickým čistiacim programom.

Fidelia Čistite

Ďalšie informácie o čistení prístroja nájdete nižšie.

 • Krok 1 z 11

  Krok 1 z 11

  Nádržku na vodu vyberte a naplňte ju čistou studenou vodou až po značku MAX. V prístrojoch TASSIMO používajte iba nesýtenú čerstvú vodu. Používanie umelo alebo chemicky zmäkčenej vody môže spôsobiť poškodenie prístroja.
 • Krok 2 z 11

  Krok 2 z 11

  Vyberte žltý servisný T DISC z odkladacieho priestoru na zadnej strane prístroja.
 • Krok 3 z 11

  Krok 3 z 11

  Vráťte nádržku na vodu do prístroja a zatlačte ju pevne nadol.
 • Krok 4 z 11

  Krok 4 z 11

  Otvorte varnú jednotku nadvihnutím veka a vložte do držiaka servisný T DISC čiarovým kódom smerom nadol. Dbajte na to, aby bolo držadlo kapsuly T DISC vložené vo výreze na pravej strane. Zatvorte varnú jednotku tak, že veko privriete smerom nadol, kým nebudete počuť cvaknutie.
 • Krok 5 z 11

  Krok 5 z 11

  Vezmite veľkú šálku (min. 200 ml) a položte ju na podstavec.
 • Krok 6 z 11

  Krok 6 z 11

  Stlačením tlačidla Štart/Stop spustite čistiaci program.
 • Krok 7 z 11

  Krok 7 z 11

  Spustí sa čistiaci proces a do pohára začne natekať horúca voda.
 • Krok 8 z 11

  Krok 8 z 11

  Čistiaci program sa po skončení čistenia automaticky zastaví. Vylejte pohár a v prípade potreby zopakujte kroky 4 až 8.
 • Krok 9 z 11

  Krok 9 z 11

  Otvorte varnú jednotku a vyberte servisný T DISC. Varnú jednotku a okienko skenera čiarového kódu utrite mäkkou vlhkou utierkou.
 • Krok 10 z 11

  Krok 10 z 11

  Vyberte nádržku a naplňte ju čistou studenou vodou až po značku MAX. Servisný T DISC vráťte do odkladacieho priečinka na zadnej strane prístroja a vráťte nádržku do prístroja. Vložte nádržku a pevne ju zatlačte.
 • Krok 11 z 11

  Krok 11 z 11

  Váš kávovar je vyčistený a pripravený na používanie.