Čistenie kávovaru

Pravidelným čistením kávovaru TASSIMO dosiahnete vždy najvyššiu kvalitu vašich obľúbených nápojov. Okienko skenera čiarového kódu utrite mäkkou vlhkou utierkou. Prístroj je vybavený automatickým čistiacim programom.

Ďalšie informácie o čistení prístroja nájdete nižšie.

Joy

Ďalej sa dozviete viac o čistení vášho prístroja.

 • Krok 1/11

  Krok 1/11

  Nádržku na vodu vyberte a naplňte ju čistou studenou vodou až po značku MAX. V prístrojoch TASSIMO používajte iba nesýtenú čerstvú vodu. Používanie umelo alebo chemicky zmäkčenej vody môže spôsobiť poškodenie prístroja.
 • Krok 2/11

  Krok 2/11

  Vráťte nádržku na vodu do prístroja a zatlačte ju pevne nadol.
 • Krok 3/11

  Krok 3/11

  Vyberte žltý servisný T DISC z odkladacieho priestoru na zadnej strane prístroja.
 • Krok 4/11

  Krok 4/11

  Otvorte varnú jednotku nadvihnutím veka a vložte do držiaka servisný T DISC čiarovým kódom smerom nadol. Dbajte na to, aby bolo držadlo kapsule T DISC vložené vo výreze na pravej strane. Zatvorte varnú jednotku tak, že veko privriete smerom nadol, kým nebudete počuť cvaknutie.
 • Krok 5/11

  Krok 5/11

  Vezmite veľkú šálku (min. 200 ml) a položte ju na podstavec.
 • Krok 6/11

  Krok 6/11

  Stlačením tlačidla Štart/Stop spustite čistiaci program.
 • Krok 7/11

  Krok 7/11

  Spustí sa čistiaci proces a do pohára začne natekať horúca voda.
 • Krok 8/11

  Krok 8/11

  Čistiaci program sa po skončení čistenia automaticky zastaví. Vylejte pohár a v prípade potreby zopakujte kroky 4 až 8.
 • Krok 9/11

  Krok 9/11

  Otvorte varnú jednotku a vyberte servisný T DISC. Varnú jednotku a okienko skenera čiarového kódu utrite mäkkou vlhkou utierkou.
 • Krok 10/11

  Krok 10/11

  Servisný T DISC vráťte do úložného priestoru na zadnej strane prístroja.
 • Krok 11/11

  Krok 11/11

  Váš kávovar je vyčistený a pripravený na používanie.