TASSIMO T55 – Čistenie

Čistite pravidelne váš prístroj TASSIMO, aby ste zaistili prípravu veľmi kvalitných nápojov. Otrite čítačku čiarového kódu jemnou navlhčenou látkou. Prístroj je vybavený vlastnosťou automatického cyklu čistenia.

T55 CHARMY

Ďalej sa dozviete viac o čistení vášho prístroja.

 • krok 1

  Krok 1/11

  Odmontujte nádržku na vodu a naplňte ju studenou pitnou vodou až po značku MAX. Vo vašom prístroji používajte iba nesýtenú pitnú vodu, pretože umelo alebo chemicky zmäkčená voda by mohla váš prístroj poškodiť.
 • krok 2

  Krok 2/11

  Pevne umiestnite nádržku na vodu na svoje miesto.
 • krok 3

  Krok 3/11

  Vyberte oranžový servisný T DISC z oddelenia na zadnej strane prístroja.
 • krok 4

  Krok 4/11

  Otvorte varnú jednotku zdvihnutím veka a umiestnite servisný T DISC do držiaka na T DISC čiarovým kódom nadol. Skontrolujte, či je vyčnievajúca časť servisnej kapsuly T DISC zaistená v otvore smerom vpravo. Zatvorte varnú jednotku stisnutím veka smerom nadol tak, aby počuteľne zacvaklo na miesto.
 • krok 5

  Krok 5/11

  Vezmite veľký hrnček (min. 200 ml/8 uncí) a umiestnite ho do stojana na šálky.
 • krok 6

  Krok 6/11

  Stlačením tlačidla Start/Stop spustíte cyklus čistenia.
 • krok 7

  Krok 7/11

  Proces čistenia začal a počas neho sa horúca voda bude vypúšťať do hrnčeka.
 • krok 8

  Krok 8/11

  Cyklus čistenia sa po dokončení automaticky zastaví. Vyprázdnite hrnček a podľa potreby opakujte znova kroky 4 - 8.
 • krok 9

  Krok 9/11

  Otvorte varnú jednotku a vyberte servisný T DISC. Otrite varnú jednotku a čítačku čiarového kódu jemnou navlhčenou látkou.
 • krok 10

  Krok 10/11

  Vložte servisný T DISC do priestoru na zadnej strane prístroja.
 • krok 11

  Krok 11/11

  Prístroj ste vyčistili a je pripravený na používanie.