Čistenie kávovaru

Pravidelným čistením kávovaru TASSIMO SUNY dosiahnete vždy najvyššiu kvalitu vašich obľúbených nápojov. Prístroj je vybavený automatickým čistiacim programom.

SUNY

Prečítajte si ďalšie informácie o čistení vášho kávovaru TASSIMO SUNY

 • Krok 1/20

  Krok 1/20

  Vyberte nádržku na vodu zo zadnej časti kávovaru, naplňte ju studenou vodou až po značku max. a vložte späť do prístroja. Pripojte prístroj do elektrickej zásuvky.[JK1]
 • Krok 2/20

  Krok 2/20

  Zapnite kávovar pomocou vypínača na bočnej strane prístroja. Rozsvieti sa oranžová kontrolka stavu , ktorá indikuje, že prístroj je pripravený.
 • Krok 3/20

  Krok 3/20

  Vyberte žltý servisný T DISC z odkladacieho priestoru na bočnej strane prístroja a vložte do držiaka diskov T DISC čiarovým kódom smerom nadol.Vezmite veľkú šálku (min. 250 ml) a položte ju na podstavec.
 • Krok 4/20

  Krok 4/20

  Zatvorte varnú jednotku smerom nadol a zatlačte na rukoväť, kým nebudete počuť cvaknutie.Oranžová kontrolka stavu raz blikne, čo znamená, že kávovar je pripravený.
 • Krok 5/20

  Krok 5/20

  Stlačením tlačidla štart/stop spustite čistiaci program.Počas čistenia bude indikátor stavu blikať a prístroj bude vypúšťať horúcu vodu do pohára, čistiť výpustnú dýzu a vypustí určité množstvo pary.
 • Krok 6/20

  Krok 6/20

  Čistiaci program sa po skončení čistenia automaticky zastaví.Vylejte pohár a v prípade potreby zopakujte krok 5. Dávajte pozor na horúcu vodu.
 • Krok 7/20

  Krok 7/20

  Otvorte varnú jednotku a vyberte servisný T DISC. Servisný T DISC vráťte do úložného priestoru na boku prístroja.
 • Krok 8/20

  Krok 8/20

  Varnú jednotku a okienko skenera čiarového kódu utrite mäkkou utierkou.
 • Krok 9/20

  Krok 9/20

  Váš kávovar je vyčistený a pripravený na používanie.
 • Krok 10/20

  Krok 10/20

  Po dlhšom používaní odporúčame samostatne umyť aj všetky odnímateľné diely kávovaru.Vypnite kávovar pomocou vypínača na bočnej strane a odpojte prívodný kábel z elektrickej zásuvky.
 • Krok 11/20

  Krok 11/20

  Vyberte podstavec na poháre a odkvapkávaciu mriežku z prednej časti prístroja a umyte ich ručne pomocou teplej vody so saponátom alebo v umývačke riadu.
 • Krok 12/20

  Krok 12/20

  Vyberte držiak diskov T DISC z varnej jednotky a umyte ručne pomocou teplej vody so saponátom alebo v umývačke riadu. Tŕň a dýzu možno vybrať z varnej jednotky potlačením nahor.
 • Krok 13/20

  Krok 13/20

  Držiak diskov možno rozložiť na 3 časti, ktoré môžete umyť ručne pomocou teplej vody so saponátom alebo v umývačke riadu.
 • Krok 14/20

  Krok 14/20

  Varnú jednotku a okienko skenera čiarového kódu utrite mäkkou utierkou.
 • Krok 15/20

  Krok 15/20

  Tŕň a dýzu opláchnite a osušte, celý držiak diskov zložte dohromady a potom vložte do varnej jednotky.
 • Krok 16/20

  Krok 16/20

  Vráťte podstavec na poháre a držiak diskov T DISC späť do prístroja.
 • Krok 17/20

  Krok 17/20

  Vyberte nádržku na vodu a opláchnite čistou vodou. Potom ju zvnútra osušte mäkkou handrou. Nádržka na vodu nie je vhodná do umývačky riadu.Naplňte nádržku čistou studenou vodou až po značku max.
 • Krok 18/20

  Krok 18/20

  Vráťte nádržku do prístroja tak, že ju zasuniete do pôvodnej polohy, kým nezapadne na svoje miesto.Pripojte prívodný kábel do elektrickej zásuvky.
 • Krok 19/20

  tep 19/20

  Rozsvieti sa oranžová kontrolka stavu ktorá indikuje, že prístroj je pripravený.
 • Krok 20/20

  Krok 20/20

  Váš kávovar je vyčistený a pripravený na používanie.