TASSIMO T40 – Odvápnenie

Odvápnením budete udržiavať svoj prístroj v dobrom stave a bude naďalej pripravovať vaše obľúbené a kvalitné nápoje. TASSIMO vás upozorní červeným výstražným svetlom na potrebu odvápnenia. Prístroj je vybavený vlastnosťou automatického cyklu odvápnenia.

TASSIMO T40

Ďalej sa dozviete viac o odvápnení vášho prístroja.

 • krok 1

  Krok 1/20

  Vyberte nádržku na vodu z prístroja TASSIMO a pripravte si 500 ml roztoku na odvápnenie podľa pokynov výrobcu. Ak sa chcete dozvedieť viac o roztoku na odvápnenie, kliknite tu.
 • krok 2

  Krok 2/20

  Vyberte servisný T DISC zo zadnej strany prístroja.
 • krok 3

  Krok 3/20

  Vložte nádržku obsahujúcu roztok na odvápnenie späť do prístroja.
 • krok 4

  Krok 4/20

  Vložte servisný T DISC do varnej jednotky čiarovým kódom nadol a pevne zaklapnite.
 • krok 5

  Krok 5/20

  Umiestnite vhodnú nádobu pod dýzu na vypúšťanie nápojov (min. 500 ml).
 • krok 6

  Krok 6/20

  Program odvápnenia spustíte podržaním tlačidla Start/Stop najmenej na 5 sekúnd.
 • krok 7

  Krok 7/20

  Program odvápnenia je spustený a vypúšťa horúcu vodu do nádobky. Tento proces bude trvať približne 20 minút.
 • krok 8

  Krok 8/20

  O 20 minút začne svietiť oranžové záložné svetlo, ktoré signalizuje dokončenie prvej fázy procesu.
 • krok 9

  Krok 9/20

  Vylejte z nádobky použitý roztok na odvápnenie a znova umiestnite nádobku pod vypúšťanie nápojov.
 • krok 10

  Krok 10/20

  Starostlivo vypláchnite nádobku na vodu a naplňte studenou pitnou vodou až po značku MAX.
 • krok 11

  Krok 11/20

  Vložte nádobku na vodu späť do prístroja.
 • krok 12

  Krok 12/20

  Otvorte a uzatvorte varnú jednotku a ponechajte servisný T DISC na svojom mieste v držiaku.
 • krok 13

  Krok 13/20

  Skontrolujte, či je nádobka umiestnená pod dýzou na vypúšťanie nápojov.
 • krok 14

  Krok 14/20

  Stlačením tlačidla Start/Stop vypustíte roztok na odvápnenie zo systému.
 • krok 15

  Krok 15/20

  Proces je spustený a vypúšťa horúcu vodu do nádobky.
 • krok 16

  Krok 16/20

  Vylejte nádobku a opakujte znova štyrikrát.
 • krok 17

  Krok 17/20

  Teraz otvorte varnú jednotku a vyberte servisný T DISC. Otrite varnú jednotku a čítačku čiarového kódu jemnou navlhčenou látkou.
 • krok 18

  Krok 18/20

  Vyberte nádobku na vodu a vráťte servisný T DISC do úložného oddelenia na zadnej strane prístroja.
 • krok 19

  Krok 19/20

  Ak ste vybrali vodný filter, vráťte ho späť na miesto. Naplňte nádržku na vodu studenou pitnou vodou až po značku MAX a vložte späť do prístroja.
 • krok 20

  Krok 20/20

  Teraz ste odvápnili váš prístroj TASSIMO a je pripravený na ďalšie použitie.