TASSIMO T43 – Odvápnenie

Odvápnením budete udržiavať svoj prístroj v dobrom stave a bude naďalej pripravovať vaše obľúbené a kvalitné nápoje. TASSIMO vás upozorní červeným výstražným svetlom na potrebu odvápnenia. Prístroj je vybavený vlastnosťou automatického cyklu odvápnenia.

Keep your brewer in tip top condition

Ďalej sa dozviete viac o odvápnení vášho kávovaru.

 • Krok 1/23

  Krok 1/23

  Vyberte nádržku na vodu zo zadnej časti kávovaru.
 • Krok 2/23

  Krok 2/23

  Vyberte servisný T DISC z oddelenia na zadnej strane prístroja.
 • Krok 3/23

  Krok 3/23

  Naplňte nádržku na vodu až po značku odvápnenia (500 ml) a pridajte prostriedok na odvápnenie podľa pokynov výrobcu. Ak sa chcete dozvedieť viac o roztoku na odvápnenie, kliknite tu. Skontrolujte, či sa prostriedok na odvápnenie úplne rozpustil vo vode.
 • Krok 4/23

  Krok 4/23

  Vložte späť nádržku na vodu miernym naklonením a vráťte ju do jej pôvodnej polohy až budete počuť zaklapnutie.
 • Krok 5/23

  Krok 5/23

  Otvorte varnú jednotku zdvihnutím rukoväte a zatlačte hore. Vložte servisný T DISC do držiaka čiarovým kódom nadol. Uzatvorte varnú jednotku najprv stlačením nadol a potom pevne stlačte držiak smerom k prístroju až budete počuť zaklapnutie.
 • Krok 6/23

  Krok 6/23

  Umiestnite pod vypúšťanie nápojov vhodnú nádobu (min. 500 ml).
 • Krok 7/23

  Krok 7/23

  Program odvápnenia spustíte podržaním tlačidla Start/Stop najmenej na 5 sekúnd.
 • Krok 8/23

  Krok 8/23

  Program odvápnenia bol teraz spustený a bliká tlačidlo "Odvápnenie a stav". Proces odvápnenia trvá približne 20 minút. Počas tohto procesu sa v pravidelných intervaloch roztok prečerpáva v rámci systému. Potom sa roztok vypúšťa do nádobky až do vyprázdnenia nádobky na vodu. Malé množstvo tekutiny vždy zostane v nádobke. Poznámka: Ak tento proces trvá menej než 20 minút, spustili ste tento proces chybne - kávovar nebude úplne odvápnený a červené výstražné svetlo odvápnenia bude naďalej svietiť. Ak toto nastane, opakujte znova krok 6.
 • Krok 9/23

  Krok 9/23

  Stavové tlačidlo začne po 20 minútach svietiť a signalizovať, že prvá fáza procesu bola dokončená.
 • Krok 10/23

  Krok 10/23

  Vyprázdnite z nádobky použitý roztok na odvápnenie a znova umiestnite nádobku pod vypúšťanie nápojov.
 • Krok 11/23

  Krok 11/23

  Vyberte nádobku na vodu zo zadnej časti kávovaru.
 • Krok 12/23

  Krok 12/23

  Dôkladne prepláchnite nádržku na vodu, aby ste odstránili zvyšky roztoku na odvápnenie.
 • Krok 13/23

  Krok 13/23

  Naplňte nádržku na vodu studenou pitnou vodou až po značku MAX.
 • Krok 14/23

  Krok 14/23

  Vložte nádržku na vodu miernym naklonením a vráťte ju späť do jej pôvodnej polohy až budete počuť zaklapnutie. Otvorte a uzatvorte varnú jednotku a ponechajte servisný T DISC v držiaku.
 • Krok 15/23

  Krok 15/23

  Vložte prázdnu nádobku pod vypúšťanie nápojov.
 • Krok 16/23

  Krok 16/23

  Cyklus čistenia spustíte rýchlym stlačením tlačidla Start/Stop.
 • Krok 17/23

  Krok 17/23

  Počas procesu čistenia bude oranžové stavové svetlo blikať a prístroj bude vypúšťať horúcu vodu do nádoby.
 • Krok 18/23

  Krok 18/23

  Po dokončení procesu čistenia vyprázdnite nádobku a vložte ju späť pod dýzu Opakujte kroky 15 - 18 štyrikrát. Tým zaistíte, že sa všetok roztok na odvápnenie vypláchne z prístroja.
 • Krok 19/23

  Krok 19/23

  Otvorte varnú jednotku a vyberte servisný T DISC.
 • Krok 20/23

  Krok 20/23

  Vložte servisný T DISC do úložného priestoru na zadnej strane prístroja.
 • Krok 21/23

  Krok 21/23

  Naplňte nádržku na vodu studenou pitnou vodou až po značku MAX.
 • Krok 22/23

  Krok 22/23

  Vložte nádržku na vodu miernym naklonením a vráťte ju do jej pôvodnej polohy, až budete počuť zaklapnutie.
 • Krok 23/23

  Krok 23/23

  Teraz ste odvápnili váš prístroj TASSIMO a je pripravený na ďalšie použitie.