Čistenie pristroje

Čistite pravidelne váš prístroj TASSIMO, aby ste zaistili prípravu veľmi kvalitných nápojov. Otrite čítačku čiarového kódu jemnou navlhčenou látkou. Prístroj je vybavený vlastnosťou automatického cyklu čistěnia.

VIVY

Ďalej sa dozviete viac o čistení vášho prístroja.

 • Krok 1/20

  Krok 1/20

  Vyberte nádržku na vodu a naplňte ju studenou pitnou vodou až po značku MAX. Vo vašom prístroji používajte iba nesýtenú pitnú vodu, pretože umelo alebo chemicky zmäkčená voda by mohla váš prístroj poškodiť.
 • Krok 2/20

  Krok 2/20

  Zapnite zariadenie stlačením tlačidla na boku. Oranžová stavová kontrolka sa rozsvieti, keď je stroj pripravený na použitie.
 • Krok 3/20

  Krok 3/20

  Vyberte servisný T DISC z oddelenia na strane prístroja a vložte do prístroja na držiak. Vezmite veľkú šálku (aspoň 250 ml) a položte ju na podestu na šálky.
 • Krok 4/20

  Krok 4/20

  Stlačte veko s rukoväťou pevne nadol, kým nezapadne na miesto. Oranžová stavová kontrolka bliká raz, keď je stroj pripravený na používanie.
 • Krok 5/20

  Krok 5/20

  Stlačením tlačidla štart/Stop spustíte proces čistenia. Počas procesu čistenia stavová kontrolka bliká a horúca voda vyteká zo stroja do šálky. V krátkosti sa parou vyčistí tiež výstup pary.
 • Krok 6/20

  Krok 6/20

  Keď je čistenie dokončené, bude proces ukončený automaticky. Vylejte šálku a opakujte podľa potreby krok 5. Opatrne vylievajte horúcu vodu.
 • Krok 7/20

  Krok 7/20

  Otvorte varnú jednotku s vloženou žltou kapsulou T DISC a vyberte ju. Uložte servisný T DISC do oddelenia na strane prístroja.
 • Krok 8/20

  Krok 8/20

  Otrite čítačku čiarového kódu jemnou navlhčenou látkou.
 • Krok 9/20

  Krok 9/20

  Dýza je teraz vyčistená a pripravená na použitie.
 • Krok 10/20

  Krok 10/20

  Odnímateľné časti stroja odporúčame čistiť samostatne po dlhšom používaní. Vypnite prístroj stlačením vypínača na boku a odpojte ho od elektrickej siete.
 • Krok 11/20

  Krok 11/20

  Vytiahnite stojan na šálku z prednej časti stroja a vyčistite ho teplou vodou so saponátom alebo v umývačke riadu.
 • Krok 12/20

  Krok 12/20

  Vezmite držiak T DISC a vyčistite ho ručne v teplej vode so saponátom alebo v umývačke riadu.
 • Krok 13/20

  Krok 13/20

  Zatlačením pevne smerom hore odstráňte jednotku s tŕňom a dýzu z varnej jednotky. Dajú sa rozdeliť na tri časti, ktoré môžete čistiť ručne teplou vodou so saponátom alebo v umývačke riadu.
 • Krok 14/20

  Krok 14/20

  Otrite čítačku čiarového kódu jemnou navlhčenou látkou.
 • Krok 15/20

  Krok 15/20

  Opláchnite a osušte jednotku s tŕňom a dýzu a dajte ich znovu dohromady, než ich umiestnite späť do kávovaru.
 • Krok 16/20

  Krok 16/20

  Pripojte podestu a držiak T DISC späť do prístroja.
 • Krok 17/20

  Krok 17/20

  Vytiahnite nádržku na vodu a opláchnite ju čistou vodou. Vnútro vyčistite mäkkou handričkou. Nádrž na vodu nie je vhodné čistiť v umývačke riadu. Potom ju naplňte studenou pitnou vodou až po značku MAX.
 • Krok 18/20

  Krok 18/20

  Nakloňte prístroj nabok, vložte zásobník na vodu a zatlačte ho späť do svojej pôvodnej polohy, až zaklapne. Zapojte prístroj pomocou sieťového kábla do elektrickej siete.
 • Krok 19/20

  Krok 19/20

  Zapnite prístroj stlačením vypínača naboku. Oranžová stavová kontrolka sa rozsvieti, keď je stroj pripravený na použitie.
 • Krok 20/20

  Krok 20/20

  Prístroj je teraz vyčistený a pripravený na použitie.