TASSIMO T43 - Čistenie

Čistite pravidelne váš prístroj TASSIMO, aby ste zaistili prípravu veľmi kvalitných nápojov. Otrite čítačku čiarového kódu jemnou navlhčenou látkou. Prístroj je vybavený vlastnosťou automatického cyklu čistenia.

Amia cleaning

Ďalej sa dozviete viac o čistení vášho prístroja.

 • Krok 1/15

  Krok 1/15

  Vyberte nádržku na vodu zo zadnej časti kávovaru.
 • Krok 2/15

  Krok 2/15

  Vyberte žltý servisný T DISC z oddelenia na zadnej strane prístroja.
 • Krok 3/15

  Krok 3/15

  Otvorte varnú jednotku zdvihnutím rukoväte a zatlačte hore. Vložte servisný T DISC do držiaka čiarovým kódom nadol. Uzatvorte varnú jednotku najprv stlačením nadol a potom pevne stlačte držiak smerom k prístroju tak, aby počuteľne zacvakol na miesto.
 • Krok 4/15

  Krok 4/15

  Naplňte nádržku studenou pitnou vodou až po značku MAX. Vložte nádržku na vodu miernym naklonením a vráťte ju do svojej pôvodnej polohy až budete počuť zaklapnutie.
 • Krok 5/15

  Krok 5/15

  Vezmite si veľkú šálku (min. 200 ml) a vložte ju do stojana na šálky.
 • Krok 6/15

  Krok 6/15

  Stlačením tlačidla Start/Stop spustíte cyklus čistenia.
 • Krok 7/15

  Krok 7/15

  Počas procesu čistenia bude stavové svetlo blikať a prístroj bude vypúšťať horúcu vodu do nádoby.
 • Krok 8/15

  Krok 8/15

  Cyklus čistenia sa po dokončení automaticky zastaví. Vylejte hrnček a podľa potreby opakujte znova kroky 5 - 7.
 • Krok 9/15

  Krok 9/15

  Otvorte varnú jednotku a vyberte servisný T DISC.
 • Krok 10/15

  Krok 10/15

  Vložte servisný T DISC do priestoru na zadnej strane prístroja.
 • Krok 11/15

  Krok 11/15

  Naplňte nádržku studenou pitnou vodou až po značku MAX. Vložte nádržku miernym naklonením a vráťte ju do jej pôvodnej polohy až budete počuť zaklapnutie.
 • Krok 12/15

  Krok 12/15

  Vyberte držiak na kapsuly T DISC a jednotku bodca zatlačením nahor. Jednotku bodca môžete podľa potreby rozmontovať na tri časti a dôkladne vyčistiť.
 • reinigung schritt 13

  Krok 13/15

  Pravidelné čistenie týchto dielov sa odporúča, aby sa zabránilo zapchatiu dýzy na nápoje. Môžete ich čistiť v umývačke na riad alebo opláchnutím prúdom vody.
 • reinigung schritt 14

  Krok 14/15

  Otrite varnú jednotku a čítačku čiarových kódov jemnou a navlhčenou látkou.
 • reinigung schritt 15

  Krok 15/15

  Prístroj ste vyčistili a je pripravený na používanie.