FIDELIA+ (T65) - Čistenie

Čistite pravidelne váš prístroj TASSIMO, aby ste zaistili prípravu veľmi kvalitných nápojov. Otrite čítačku čiarového kódu jemnou navlhčenou látkou. Prístroj je vybavený vlastnosťou automatického cyklu čistenia.

FIDELIA +

Ďalej sa dozviete viac o čistení vášho prístroja.

 • krok 1

  Krok 1/11

  Vyberte nádržku na vodu a naplňte ju studenou pitnou vodou až po značku MAX. Vo vašom prístroji používajte iba nesýtenú pitnú vodu, pretože umelo alebo chemicky zmäkčená voda by mohla váš prístroj poškodiť.
 • krok 2

  Krok 2/11

  Pevne umiestnite nádržku na vodu na svoje miesto.
 • krok 3

  Krok 3/11

  Vyberte servisný T DISC z priestoru na zadnej strane prístroja.
 • krok 4

  Krok 4/11

  Otvorte varnú jednotku zdvihnutím veka a umiestnite servisný T DISC do držiaka na T DISC čiarovým kódom nadol. Skontrolujte, či je vyčnievajúca časť servisnej kapsuly T DISC zaistená v otvore smerom vpravo. Zatvorte varnú jednotku stisnutím veka smerom nadol tak, aby počuteľne zacvaklo na miesto.
 • krok 5

  Krok 5/11

  Vezmite veľký hrnček (min. 200 ml/8 uncí) a umiestnite ho do stojana na šálky.
 • krok 6

  Krok 6/11

  Stlačením tlačidla Start/Stop spustíte cyklus čistenia.
 • krok 7

  Krok 7/11

  Proces čistenia začal a počas neho sa horúca voda bude vypúšťať do hrnčeka.
 • krok 8

  Krok 8/11

  Cyklus čistenia sa po dokončení automaticky zastaví. Vylejte hrnček a podľa potreby opakujte znova kroky 4 - 8.
 • krok 9

  Krok 9/11

  Otvorte varnú jednotku a vyberte servisný T DISC. Otrite varnú jednotku a čítačku čiarového kódu jemnou navlhčenou látkou.
 • krok 10

  Krok 10/11

  Vložte servisný T DISC do priestoru na zadnej strane prístroja.
 • krok 11

  Krok 11/11

  Prístroj ste vyčistili a je pripravený na používanie.