Odvápnenie prístroja

Odvápnením budete udržiavať svoj prístroj v dobrom stave a bude naďalej pripravovať vaše obľúbené a kvalitné nápoje. TASSIMO vás upozorní červeným výstražným svetlom na potrebu odvápnenia. Prístroj je vybavený vlastnosťou automatického cyklu odvápnenia.

VIVY

Ďalej sa dozviete viac o čistení vášho prístroja.

 • Krok 1/15

  Krok 1/15

  Prístroj vás upozorní, keď je potrebné odvápniť rozsvietením červeného výstražného svetla. Najskôr vyberte nádržku na vodu z bočného držiaka stroja a vyprázdnite ju.
 • Krok 2/15

  Krok 2/15

  Naplňte nádržku na vodu až po značku na odstránenie vodného kameňa (500 ml) a pridajte odvápňovací roztok podľa pokynov výrobcov.Skôr než budete pokračovať, presvedčte sa, že prostriedok na odstránenie vodného kameňa je úplne rozpustený.
 • Krok 3/15

  Krok 3/15

  Mierne nakloňte prístroj nabok, vložte zásobník na vodu a zatlačte ho späť do svojej pôvodnej polohy, až zaklapne.
 • Krok 4/15

  Krok 4/15

  Otvorte varnú jednotku. Umiestnite vhodnú nádobu (aspoň 500 ml) pod dýzu na nápoj.
 • Krok 5/15

  Krok 5/15

  Vyberte servisný T DISC z oddelenia na strane prístroja a vložte do prístroja na držiak.
 • Krok 6/15

  Krok 6/15

  Stlačte veko s rukoväťou pevne nadol, kým nezapadne na miesto. Oranžová stavová kontrolka bliká raz, keď je stroj pripravený na používanie a červená kontrolka svieti.
 • Krok 7/15

  Krok 7/15

  Stlačte a podržte tlačidlo štart/Stop najmenej 5 sekúnd, čím spustíte odvápňovací program. Odvápňovací program spustí odstraňovanie vodného kameňa. Jeho kontrolka a stavová kontrolka blikajú.Program trvá asi 30 minút. Odvápňovací roztok sa pomaly čerpá prostredníctvom systému a spúšťa sa do nádoby, až je nádržka na vodu takmer prázdna. Trocha tekutiny v nádrži vždy zostáva. Poznámka: Ak proces trvá len niekoľko minút, potom ste možno spustili čistiaci cyklus, stroj nebude úplne odvápnený a červená kontrolka zostane svietiť. Ak k tomu dôjde, prejdite späť na krok 6.
 • Krok 8/15

  Krok 8/15

  Po asi 30 minútach, keď odvápňovací roztok prešiel, stavová kontrolka bude trvalo svietiť na znamenie, že prvá etapa procesu je kompletná.
 • Krok 9/15

  Krok 9/15

  Vyprázdnite nádobu s použitou tekutinou a umiestnite ju späť pod dýzu na nápoj.
 • Krok 10/15

  Krok 10/15

  Vyberte nádržku na vodu zboku a dôkladne odstráňte všetky stopy vodného kameňa. Naplňte nádržku na vodu studenou čerstvou vodou až po značku MAX.
 • Krok 11/15

  Krok 11/15

  Stlačením tlačidla štart/Stop spustíte proces čistenia. Počas procesu čistenia stavová kontrolka bliká a horúca voda vyteká zo stroja do šálky.
 • Krok 12/15

  Krok 12/15

  Keď je čistenie dokončené, bude proces ukončený automaticky. Vylejte šálku a opakujte podľa potreby krok 11 a 12 trikrát, aby ste zabezpečili vyprázdnenie odvápňovacieho roztoku.
 • Krok 13/15

  Krok 13/15

  Otvorte varnú jednotku s vloženou žltou kapsulou T DISC a vyberte ju. Uložte servisný T DISC do oddelenia naboku prístroja.
 • Krok 14/15

  Krok 14/15

  Naplňte nádržku na vodu studenou čerstvou vodou až po značku MAX a vráťte ju späť.
 • Krok 15/15

  Krok 15/15

  Váš kávovar TASSIMO je teraz odvápnený a opäť pripravený na použitie.