TASSIMO AMIA - Odvápnenie

Odvápnením budete udržiavať svoj prístroj v dobrom stave a bude naďalej pripravovať vaše obľúbené a kvalitné nápoje. TASSIMO vás upozorní červeným výstražným svetlom na potrebu odvápnenia. Prístroj je vybavený vlastnosťou automatického cyklu odvápnenia.

ODVÁPNENIE AMIA

Ďalej sa dozviete viac o odvápnení vášho prístroja.

 • Krok 1/19

  Krok 1/19

  Vyberte nádržku na vodu z prístroja TASSIMO a pripravte si 500 ml roztoku na odvápnenie podľa pokynov výrobcu. Ak sa chcete dozvedieť viac o roztoku na odvápnenie, kliknite tu.
 • Krok 2/19

  Krok 2/19

  Vráťte nádržku na vodu pevne späť na miesto a zhora na ňu zatlačte, aby dosadla.
 • Krok 3/19

  Krok 3/19

  Vyberte servisnú žltú kapsulu T DISC z priestoru na zadnej strane prístroja.
 • Krok 4/19

  Krok 4/19

  Vložte žltý servisný T DISC do prístroja.
 • Krok 5/19

  Krok 5/19

  Umiestnite vhodnú nádobu pod dýzu na nápoj (min. 500 ml).
 • Krok 6/19

  Krok 6/19

  Stlačte tlačidlo start/stop a držte ho stlačené najmenej 5 sekúnd, aby bol program odvápnenia spustený.
 • Krok 7/19

  Krok 7/19

  Program odvápnenia je spustený, z nádržky na vodu je postupne čerpaný roztok do spotrebiča a potom vyteká do nádoby, pokým nie je nádržka na vodu takmer prázdna. Tento proces bude trvať približne 20 minút.
 • Krok 8/19

  Krok 8/19

  Približne po 20 minútach chodu programu odvápnenia sa rozsvieti oranžová ikona pohotovosti.
 • Krok 9/19

  Krok 9/19

  Vyprázdnite nádobu a znovu ju postavte pod dýzu na nápoj.
 • Krok 10/19

  Krok 10/19

  Starostlivo vypláchnite nádobku na vodu a naplňte ju studenou pitnou vodou až po rysku MAX.
 • Krok 11/19

  Krok 11/19

  Vložte nádobku na vodu späť do prístroja TASSIMO.
 • Krok 12/19

  Krok 12/19

  Otvorte a zatvorte varnú jednotku a ponechajte servisný T DISC na svojom mieste.
 • Krok 13/19

  Krok 13/19

  Skontrolujte, či je nádobka umiestnená pod dýzou na vypúšťanie nápojov.
 • Krok 14/19

  Krok 14/19

  Stlačením tlačidla start/stop vypustíte roztok na odvápnenie zo systému.
 • Krok 15/19

  Krok 15/19

  Proces je spustený a vypúšťa horúcu vodu do nádobky.
 • Krok 16/19

  Krok 16/19

  Vyprázdnite nádobku a opakujte znova štyrikrát.
 • Krok 17/19

  Krok 17/19

  Teraz otvorte varnú jednotku a vyberte servisný T DISC. Otrite varnú jednotku a čítačku čiarového kódu jemnou navlhčenou látkou.
 • Krok 18/19

  Krok 18/19

  Vložte žltú servisnú kapsulu T DISC do úložného priestoru na zadnej strane prístroja.
 • Krok 19/19

  Krok 19/19

  Teraz ste odvápnili váš prístroj TASSIMO a je pripravený na ďalšie použitie.