ČISTENIE TASSIMO AMIA

Čistite pravidelne váš prístroj TASSIMO, aby ste zaistili prípravu veľmi kvalitných nápojov. Otrite čítačku čiarového kódu jemnou navlhčenou látkou. Prístroj je vybavený vlastnosťou automatického cyklu čistenia.

ČISTENIE AMIA

Ďalej sa dozviete viac o čistení vášho prístroja.

 • Krok 1/11

  Krok 1/11

  Odmontujte nádržku na vodu a naplňte ju studenou pitnou vodou až po značku MAX. Vo vašom prístroji používajte iba nesýtenú pitnú vodu, pretože umelo alebo chemicky zmäkčená voda by mohla váš prístroj poškodiť.
 • Krok 2/11

  Krok 2/11

  Pevne umiestnite nádržku na vodu na svoje miesto.
 • Krok 3/11

  Krok 3/11

  Snímte žltý servisný T DISC z otvoru na zadnej strane prístroja.
 • Krok 4/11

  Krok 4/11

  Otvorte varnú jednotku zdvihnutím veka a umiestnite žltú servisnú kapsulu T DISC do držiaka pre T DISC čiarovým kódom nadol. Skontrolujte, či je vyčnievajúca časť žltej kapsuly T DISC zaistená v otvore smerom vpravo. Zatvorte varnú jednotku pevným stisnutím veka smerom nadol tak, aby počuteľne zacvaklo na miesto.
 • Krok 5/11

  Krok 5/11

  Pripravte si veľkú šálku (aspoň 200 ml) a postavte ju na podestu na šálky.
 • Krok 6/11

  Krok 6/11

  Stlačením tlačidla Start/Stop spustíte proces čistenia.
 • Krok 7/11

  Krok 7/11

  Proces čistenia sa začal a do šálky sa začne vypúšťať čistá voda.
 • Krok 8/11

  Krok 8/11

  Cyklus čistenia sa po dokončení automaticky zastaví. Vyprázdnite hrnček a podľa potreby opakujte znova kroky 4 - 8.
 • Krok 9/11

  Krok 9/11

  Otvorte varnú jednotku s vloženou žltou kapsulou T DISC a vyberte ju. Otrite čítačku čiarového kódu jemnou navlhčenou látkou.
 • Krok 10/11

  Krok 10/11

  Uložte servisný T DISC do oddelenia na zadnej strane prístroja.
 • Krok 11/11

  Krok 11/11

  Prístroj ste vyčistili a je pripravený na používanie.