Kontakt

Jacobs Douwe Egberts SK s.r.o.,
so sídlom Bratislava,
Tower 115,
Pribinova 25,
PSČ 810 11 ,
IČ: 48 092 134,
zapísaná v obchodnom registry u
Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo 103250/B