Súbory Cookies

Prečo využívame súbory cookies Podobne ako mnohé iné spoločnosti, aj my používame technológiu „cookie“ na našej stránke a mimo nej. Súbory cookies sú informácie, ktoré internetová stránka pošle na pevný disk počítača z dôvodu uchovávania záznamov. Zvyšujú vaše pohodlie pri surfovaní na internete, pretože uložia vaše voľby počas návštevy konkrétnej stránky. Údaje sú použité len v súhrne a súbory cookies neobsahujú žiadne osobné identifikačné údaje a nemôžu teda slúžiť na profiláciu vášho systému ani na zber informácií z vášho pevného disku.

Keď si prezeráte naše internetovú stránku, môžeme súbory „cookie“ zaslať do vášho počítača. Dočasné súbory cookies sa používajú napríklad na počítanie frekvencie návštev našej stránky. Tieto dočasné súbory cookies sú odstránené, keď vypnete svoj internetový prehľadávač. Trvalé súbory cookies môže prehľadávač uložiť do vášho počítača. Keď sa prihlásite, tento typ cookies nám dá informáciu o tom, či ste nás už v minulosti navštívili alebo či ste nový návštevník našej stránky. Súbory cookies nezískavajú žiadne osobné údaje ani nám nedávajú možnosť kontaktovať vás. Súbory cookies z vášho počítača nezískavajú žiadne informácie. Technológiu cookie používame na pomoc pri určení tých funkcií stránky, o ktoré máte najväčší záujem, aby sme mohli rozšíriť tie oblasti, ktoré si želáte.

V časti „pomocník“ na nástrojovom paneli väčšiny prehľadávačov nájdete možnosť, ako zabrániť prehľadávaču prijímať nové súbory cookies, ako nastaviť, aby vás prehľadávač upozornil na prijatie nových súborov cookies alebo ako všetky súbory cookies úplne zakázať. Nezabúdajte však, že súbory cookies vám poskytujú výhodu využívania nových funkcií stránky Jacobs Douwe Egberts SK s.r.o.

Viac informácií o súboroch cookies nájdete na stránke www.allaboutcookies.org.

Zakázanie/povolenie súborov cookies
Máte možnosť prijať alebo odmietnuť súbory cookies tým, že si upravíte nastavenia svojho internetového prehľadávača. Ak sú súbory cookies zakázané, možno nebudete môcť využívať všetky interaktívne vlastnosti našej stránky.

Ako môžem spravovať súbory cookies uložené v mojom počítači? Existuje niekoľko spôsobov, ako spravovať súbory cookies. Ak používate rôzne počítače na rôznych miestach, budete musieť zabezpečiť, aby bol každý prehľadávač nastavený v súlade s vašimi preferenciami v oblasti využívania súborov cookies.

Niektoré moderné prehľadávače majú funkciu analýzy zásad ochrany osobných údajov internetových stránok a umožňujú užívateľovi riadiť svoje potreby ochrany svojho súkromia. Známe sú ako funkcie „P3P“ (Privacy Preferences Platform).

Súbory cookies, ktoré boli nainštalované do priečinka cookies vo vašom prehľadávači, môžete jednoducho odstrániť. Ak používate Microsoft Windows Explorer, tak to môžete spraviť nasledovne: Spustite „Windows Explorer“.

Kliknite na tlačidlo „Vyhľadať“ v nástrojovej lište
Napíšte slovo „cookie“ do okienka vyhľadávača v rámci „priečinkov a súborov“
Vyberte možnosť „Môj počítač“ v okne „Vyhľadávanie v“
Kliknite na tlačidlo „Delete“ na klávesnici 

Dvakrát kliknite na priečinky, ktoré boli nájdené
„Označte“ ktorýkoľvek súbor cookie
Kliknite na tlačidlo „Delete“ na klávesnici.

Ak nepoužívate Microsoft Windows Explorer, tak by ste mali vybrať „cookies“ v rámci funkcie „Pomocník“, kde nájdete informácie o tom, kde hľadať priečinok so súbormi cookies.

Ďalšie informácie o súboroch cookies

Na čo sa využívajú súbory cookies pre reláciu?

Na čo sa využívajú súbory cookies pre reláciu?
Internetové stránky väčšinou využívajú súbory cookies pre reláciu, aby zabezpečili, že pri pohybe po stránke bude vaša činnos ť zaznamenávaná a že všetky informácie, ktoré zadáte budú uložené. Napríklad, ak by stránka s elektronickým obch odom nepoužívala súbory cookies pre reláciu, tak by sa položky vami vložené do nákupného vozíka stratili, kým by ste si ich mohli naozaj objednať. Môžete si zvoliť možnosť prijať súbory cookies pre reláciu tým, že si nastave nia svojho prehľadávača upravíte – viac informácií nájdete v časti spravovanie súborov cookies na st ránke www.allaboutcookies.org.

Prístup k nim získate len zo stránky, cez ktorú boli uložené na váš počítač.
Informácia malého rozsahu, ktorá je dočasne uložená v pamäti vášho počítača, nie na pevnom disku vášho počítača.
Nezachytávajú informácie, ktoré vás osobne identifikujú.
Ukladajú informácie o vašej návšteve.
Odstránené sú okamžite, keď odídete z internetovej stránky, po zatvorení internetového prehľadávača alebo po prerušení aktivity na isté časové obdobie (často je to 20 minút).

Na čo sa využívajú trvalé súbory cookies?
Trvalé súbory cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si vás pre účely budúcej návštevy, aby u rýchlili a zlepšili využitie ponúkaných služieb a funkcií.

Napríklad, internetová stránka môže ponúkat svoj obsah v rôznych jazykoch. Pri svojej prvej návšteve si môžete zvolit obsah vo francúzštine a stránka si tento výber zapamätá p omocou trvalého súboru cookie vo vašom prehladávaci. Ked stránku navštívite opätovne, použije sa súbor cookie, aby sa tým zabezpecilo, že stránka sa vám zobrazí v anglickom jazyku.

Ukážka zo stránky www.allaboutcookies.org o tom, ako je možné využit trvalé súbory cookies.

Môžete sa rozhodnúť, či svojmu prehľadávaču povolíte prijať tieto druhy súborov cookies tým, že si zmeníte nastavenia. Viac informácií nájdete v časti spravovanie súborov cookies na stránke www.allaboutcookies.org.

  • Trvalé súbory cookies sú uložené na počítači používateľa, aby ich stránka mohla spoznať v prípade opakovanej návštevy, a tak môže byť použí vateľ sledovaný naprieč stránkami.
  • V závislosti od konfigurácie súborov cookies je možné, aby k nim prístup získali aj iné stránky.

 Informácia malého rozsahu, ktorá je trvale uložená na pevnom disku počítača, nie v dočasnej pamäti.

  • Zachytáva informácie, ktoré by vás mohli osobne identifikovať (prostredníctvom ID).
  • Je možné upraviť nastavenia tak, aby platnosť vypršala po istom zadefinovanom časovom období alebo nikdy.
  • Používateľ ich môže zmazať manuálne alebo vymazaním súborov cookies z počítača.