ZÁSADY JDE PRE POUŽITIE SÚBOROV COOKIES


1. Úvodné informácie

V súlade s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikáciách, si Vás týmto dovoľujeme informovať o tom, že naše servery využívajú pre svoju činnosť tzv. cookies.

Dôvodom, prečo tieto súbory používame, je snaha poskytnúť Vám čo najbohatšie a najrelevantnejšie informácie a podporu.

Tieto informácie Vám poskytuje a tieto Zásady JDE pre použitie súborov cookies (ďalej len tieto "Zásady") vydáva spoločnosť JACOBS DOUWE EGBERTS  SK s.r.o., IČO: 48 092 134, so sídlom na adrese Pribinova 25, Bratislava 811 09, zapsané v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka 103250/B (ďalej len "JDE SK" alebo "JDE" alebo "my"); tieto Zásady platia aj pre spoločnosti a osoby kontrolované priamo alebo nepriamo spoločnosťou JACOBS DOUWE EGBERTS B.V. a/alebo spoločnosťou KONINKLIJE DOUWE EGBERTS B.V. a/alebo D.E Master Blenders 1753 N.V. (každá z týchto spoločností a osôb ďalej tiež len "JDE").

Domnievame sa, že je veľmi dôležité, aby ste vedeli, aké súbory cookies naša stránka používa a za akým účelom sa tak deje. Pomôže to ochrániť Vaše súkromie a súčasne bude zaistená maximálna možná užívateľská ústretovosť našej internetovej stránky.

Nižšie si môžete prečítať ďalšie informácie o súboroch cookies, ktoré sú používané našou stránkou a jej prostredníctvom, a o účeloch ich použitia.

Na účely týchto Zásad sa "internetovou stránkou" rozumie internetová schránka týkajúce sa produktov JDE alebo prevádzkovaná zo strany JDE (ďalej tiež len "stránka").

2. Čo sú súbory cookies?
Cookie je objemovo drobný dátový súbor, ktorý sa pri navštívení určitých webových stránok uloží do Vášho počítača v rámci internetového prehliadača. Súbor cookie izolovane neobsahuje ani nezhromažďuje informácie, ale pri načítaní serverom prostredníctvom prehliadača môže poskytovať informácie, ktoré umožňujú ústretovejší poskytovanie služieb, napr. zisťovanie chýb. Súbory cookie neuchovávame dlhšie, než je nutné.

Aby ste mohli našu stránku plne využívať, musíte mať cookies povolené. Stránku si síce môžete prehliadať aj v prípade, že si neželáte mať cookies povolené, avšak niektoré prvky na stránke môžu byť obmedzené.

Tieto informácie uvádzame v snahe vyhovieť aktuálnej právnej úprave a zabezpečiť, že Vás budeme otvorene, čestne a jasne informovať o cookies a ochrane súkromia.

Pre ďalšie informácie o súkromí nahliadnite do našich Zásad ochrany osobných údajov.

3. Ako používame cookies?

Ako si môžete všimnúť, počas Vašej návštevy tejto stránky sú generované rôzne typy cookies. My používame štyri typy cookies:

•     funkčné cookies;

•     analytické cookies;

•     reklamné cookies;

•     cookies sociálnych sietí.

4.           Funkčné cookies  
Tieto cookies sú nevyhnutné na umožnenie prehliadania internetovej stránky (stránok) JDE a využívania jej (ich) funkcií, ako je napríklad prístup do častí internetovej stránky s chráneným obsahom. Bez týchto cookies nie sú takéto funkcie, vrátane nákupného košíka a elektronickej platby, možné.

Tieto cookies môžeme použiť pre:

 

5.           Analytické cookies
Tieto cookies zhromažďujú informácie o správaní sa návštevníkov na našich internetových stránkach, ako napríklad ktoré stránky sú často navštevované a či užívatelia dostávajú chybové hlásenia. Toto nám umožňuje  nastaviť pre Vás štruktúru a obsah stránky a pohyb na nej užívateľsky optimálnym spôsobom v najvyššej možnej miere. Štatistiky a iné výstupy nespájame s jednotlivcami.

Cookies môžeme použiť pre:

Na analýzu používania stránok, interakcií na stránkach a pohybu po našich stránkach môžeme využiť softvérové programy, ako napríklad Google Analytics. Tieto softvérové programy sú známe ako "metrika" alebo "analytika webovej stránky".

Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. (ďalej len "Google"). Google Analytics používa cookies na analýzu používania internetovej stránky užívateľmi. Spoločnosť Google využíva súhrnné štatistické údaje, aby pomohol JDE pochopiť spôsob, akým užívatelia používajú internetovú stránku. Na základe usmernení holandského Úradu na ochranu osobných údajov, sme pristúpili k zvýšeniu miery ochrany osobných údajov v rámci Google Analytics nasledovne:

Google môže poskytnúť tieto údaje tretím stranám iba v prípade, že takáto povinnosť spoločnosti Google vyplýva zo zákona, alebo len do takej miery, v akej tretie strany spracovávajú údaje v mene spoločnosti Google.

6.           Reklamné cookies
Naším cieľom je poskytnúť návštevníkom našej stránky informácie, ktoré sú pre nich čo najviac relevantné. Z tohto dôvodu sa snažíme maximálne prispôsobiť našu stránku každému jednému návštevníkovi, a to nielen prostredníctvom obsahu stránky, ale taktiež aj prostredníctvom na nej zobrazovaných reklám.

Aby bolo možné tieto nastavenia zrealizovať, snažíme sa získať, za účelom vytvorenia segmentovaného profilu, predstavu o Vašich potenciálnych záujmoch na základe Vami navštívených internetových stránok JDE. Na základe zistených záujmov následne môžeme prispôsobiť obsah stránky a zobrazované reklamy rôznym skupinám zákazníkov.

Cookies môžeme použiť pre:

Prosím berte na vedomie, že reklamy sa Vám na našej stránke budú zobrazovať aj vtedy, ak tento typ cookies nie je používaný; v takomto prípade ale reklamy nebudú prispôsobené Vašim záujmom. Tieto reklamy môžu byť napríklad upravené v závislosti od obsahu stránky. Takýto typ internetovej reklamy, ktorá je prispôsobená obsahu,  sa dá porovnať s reklamou v televízii. Keď, povedzme, sledujete v TV program o varení, pravdepodobne počas reklamnej prestávky tohto programu uvidíte reklamu na kuchynské potreby.

Tretie strany, ktoré ukladajú cookies získané prostredníctvom našej stránky, sa tiež môžu pokúsiť týmto spôsobom zistiť, aké sú Vaše záujmy. V takom prípade môže byť informácia o Vašej aktuálnej návšteve na stránke skombinovaná s informáciami z predchádzajúcich návštev iných (nie našich) internetových stránok.

7.           Cookies sociálnych sietí
Články, obrázky a videá, ktoré si prezeráte na našej stránke, môžete prostredníctvom sociálnych sietí pomocou príslušných tlačidiel zdieľať alebo označiť ako „Páči sa mi to“. Cookies tretích osôb z oblasti sociálnych sietí sa používajú na aktivovanie týchto tlačidiel, takže rozpoznajú, keď budete chcieť zdieľať články alebo videá.

Tieto cookies umožňujú:

Zo strany sociálnych sietí môžu byť Vaše osobné údaje tiež zhromažďované pre ich vlastnú potrebu. JDE nemá žiaden vplyv na to, akým spôsobom sa Vaše osobné údaje používajú zo strany sociálnych sietí. Viac informácií o cookies ukladaných zo strany sociálnych sietí a o údajoch, ktoré zhromažďujú, môžete nájsť v ich vlastnom vyhlásení (vyhláseniach) o ochrane súkromia. Nižšie odkazujeme na vyhlásenie o ochrane osobných údajov najdôležitejších sociálnych sietí, ktoré JDE používa najčastejšie:

 

8.           Vaše rozhodnutia
Funkčné a analytické cookies ukladá JDE počas toho, ako si prehliadate naše internetové stránky. Cookies, ktoré nie sú nevyhnutné pre ostatné funkcionality internetových stránok (reklamné cookies a cookies sociálnych sietí), začne JDE ukladať až po tom, ako k tomu dáte svoj súhlas.

 

9.           Ako spravovať cookies
Máte možnosť podľa Vášho želania cookies spravovať a/alebo mazať – viac informácií nájdete na stránke aboutcookies.org. Máte možnosť vymazať všetky cookies, ktoré sa už nachádzajú vo Vašom počítači a môžete nastaviť väčšinu prehliadačov tak, aby ich neukladali. Ale, v takom prípade, budete pravdepodobne musieť pri každej návšteve stránky manuálne nastavovať niektoré užívateľské nastavenia, a niektoré služby a funkcionality nemusia byť funkčné.

 

10.         Zmeny zásad
Tieto Zásady JDE pre použitie súborov cookies môžeme prípadne meniť. Preto Vám odporúčame do týchto Zásad priebežne nazerať. Tieto Zásady boli naposledy upravené dňa 22. februára 2018. Ak ste nám zanechal/a svoj e-mailový kontakt, upozorníme Vás na zmenu týchto Zásad e-mailom.

 

11.         Otázky a spätná väzba
Svoje otázky a pripomienky ku cookies alebo ochrane súkromia nám prosím zasielajte na adresu privacy@jdecoffee.com.

 

*    *    *

 

Ďakujeme za Vašu pozornosť venovanú informáciám uvedeným v týchto Zásadách.
V Bratislave dňa 22. februára 2018
JACOBS DOUWE EGBERTS SK s.r.o.