Obchodné podmienky


TASSIMO – e-shop – Obchodné podmienky (Slovensko)
Pred objednaním akýchkoľvek výrobkov od nás si, prosím, pozorne prečítajte tieto obchodné podmienky. Objednaním produktov vyjadrujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Najnovšia aktualizácia – máj 2015

1. Úvod

1.1 Ponuka TASSIMO e-shop je poskytovaná na základe týchto obchodných podmienok prodávajúceho, spoločnosti Koninklijke Douwe Egberts B.V, OOsterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, The Netherlands, DIČ: SK4120008343, pričom zámená „my“, „nás“, „naše“ a podobné výrazy odkazujú na uvedenú spoločnosť.

1.2 Odkazy ako „vy“, „váš“, a podobné, uvedené v týchto obchodných podmienkach, znamenajú fyzickú osobu ktorá nekoná za účelom jeho / jej podnikania alebo zamestnania alebo povolania, ktorá u nás vytvára objednávku podľa týchto obchodných podmienok.

1.3 Prostredníctvom TASSIMO e-shopu sú predávané prístroje TASSIMO, kapsule T DISC a iné položky týkajúce sa nápojov a produktov TASSIMO (ďalej len „produkty“) uvedené z času na čas na doméne www.tassimo.sk (ďalej aj „naša slovenská webová stránka““).

1.4 Produkty, ktoré si chcete nechať doručiť na Slovensko, si môžete objednať prostredníctvom našej slovenskej webovej stránky alebo telefonicky. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na vašu objednávku vykonanú ktorýmkoľvek spôsobom.

1.5 Ak si chcete objednať produkty z TASSIMO e-shopu telefonicky, zatelefonujte na našu slovenskú zákaznícku linku na číslo 0800 500 199. Telefonické objednávky prijímame od pondelka do piatka v pracovný deň v čase od 8.00 do 17.00. Zákaznická linka TASSIMO e-shopu je bezplatná telefónna linka.

2. Obchodné podmienky

2.1 Žiadne ustanovenia týchto obchodných podmienok nemajú vplyv na vaše zákonné práva.

2.2 Spôsob, akým spracúvame a chránime vaše údaje je opísaný v týchto obchodných podmienkach a v Zásadách ochrany osobných údajov uverejnených na našej webovej stránke. Prečítať si ich môžete kliknutím sem.

3. Ceny

3.1 Všetky ceny zahŕňajú DPH v rámci Slovenska, kde je to požadované. Všetky ceny sú uvedené výlučne v mene EURO (EUR).

3.2 Celková hodnota vašej objednávky vrátane DPH a ceny za dopravu bude uvedená na stránke s potvrdením objednávky. Zobrazená cena je suma v mene EURO (EUR), ktorú zaplatíte. Ak si vytvoríte objednávku telefonicky, sumu na zaplatenie vám oznámi operátor.

3.3 Kvôli faktu, že TASSIMO e-shop prevádzkuje a spravuje Koninklijke Douwe Egberts B.V, všetky platby za online nákup môžu zahŕňať medzinárodnú transakciu, za ktorú môže vaša banka účtovať dodatočné poplatky.

3.4 Minimálna suma objednávky je 30 EUR vrátane DPH.

3.5 Ak nie je v týchto podmienkach uvedené inak, ceny za produkty a prepravu zodpovedajú cenám uvedeným na našej slovenskej webovej stránke v čase objednania.

3.6 Naša slovenská webová stránka obsahuje veľké množstvo produktov a napriek našej maximálnej snahe môže kedykoľvek nastať situácia, že niektoré produkty uvedené na našej slovenskej webovej stránke môžu obsahovať nesprávnu cenu. Ceny obvykle kontrolujeme ako súčasť procesu odoslania objednávky. V prípade, že správna cena produktu je nižšia než uvedená, pri odoslaní produktov vám budeme účtovať nižšiu cenu. V prípade, že správna cena produktu je vyššia než cena uvedená na našej slovenskej webovej stránke, budeme vás pred odoslaním produktov podľa vlastného uváženia buď kontaktovať za účelom získania pokynov, alebo vašu objednávku zrušíme a informujeme vás o jej zrušení. V prípade, že vašu objednávku zrušíme z vyše uvedeného dôvodu, môžete si vytvoriť novú objednávku.

Nemáme žiadnu povinnosť poskytnúť vám produkty za nesprávnu (nižšiu) cenu, a to ani potom, ako vám pošleme potvrdenie o odoslaní (viď odsek 5.1.2 nižšie), ak je chyba v cene očividná a zjavná, a pokiaľ bolo z vášho pohľadu zreteľné, že ide o chybu.

3.7 Ak nenastane s cenami výrobkov žiadny problém, budeme vám účtovať ceny produktov, ako sú uvedené na našej slovenskej webovej stránke.

3.8 Bez ohľadu na vyššie uvedené, ceny našich produktov a poplatkov za prepravu sa môžu kedykoľvek zmeniť podľa nášho uváženia. Akékoľvek zmeny cien našich produktov a poplatkov za prepravu v čase medzi odoslaním vašej objednávky a naším potvrdením objednávky (ktoré nebude dôsledkom cenových chýb ako je popísané v kapitole 3.6), nemajú vplyv na vaše existujúce objednávky. Tiež, všetky zmeny cien našich produktov a dodacích poplatkov urobené po odoslaní potvrdenia objednávky z našej strany, nebudú mať vplyv na vami zaslanú objednávku. Potvrdenie o odoslaní je bližšie vysvetlené v časti 5.1.2 nižšie.

4. Objednávanie a platba

4.1 Naše produkty si môžete objednať výlučne dvomi spôsobmi:

4.1.1 online prostredníctvom našej slovenskej webovej stránky; alebo
4.1.2 telefonicky na našej slovenskej zákazníckej linke pri telefonovaní zo Slovenska.

4.2 Majte na pamäti, že akceptujeme iba zľavové kódy vystavené prostredníctvom TASSIMO e-shopu.

4.3 Vyvinieme maximálnu snahu dodať vám všetky produkty z vašej objednávky. V zriedkavom prípade, že by niektorý produkt nebol v čase objednávky na sklade, budeme vás o tom informovať a vašu objednávku pozastavíme, kým nebude chýbajúca položka dostupná. Žiadnu časť vašej objednávky neodošleme, kým nebudú všetky objednané položky na sklade a pripravené na doručenie k vám.. To môže mať vplyv na harmonogram doručenia.

4.4 Hoci vyvinieme maximálnu snahu na zabezpečenie toho, aby boli všetky položky uvedené v našom online produktovom katalógu na sklade, ich dostupnosť nemôžeme 100 % zaručiť a naša telefonická služba a táto elektronická publikácia nepredstavujú záruku uskutočnenia predaja po odoslaní vašej objednávky.

4.5 Ak si objednávate online, po prijatí vašej objednávky vám automaticky odošleme e-mail s potvrdením prijatia podrobností o vašej objednávke ( „Potvrdzujúci e-mail“). Tento potvrdzujúci e-mail bude doručený na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri vytváraní svojej objednávky a nepredstavuje záruku dostupnosti tovaru ani prijatia objednávky.

4.6 V prípade objednávania cez telefón vám bude po vytvorení objednávky priradené jedinečné referenčné číslo objednávky ( „Jedinečné referenčné číslo objednávky“). V prípade akýchkoľvek otázok uveďte toto číslo.

4.7 Na zabezpečenie rýchleho vybavenia vašej objednávky vyžadujeme uvedenie kompletných a správnych adresných údajov, vrátane poštového smerového čísla Slovenska (ak je potrebné), kontaktné telefónne číslo počas dňa a e-mailovú adresu. Fakturačná adresa, ktorú uvediete, musí byť rovnaká ako tá, ktorú ste uviedli pri registrácii a ktorá sa zhoduje s vašou kreditnou/debetnou kartou alebo inou platobnou možnosťou, pretože slúži na overenie vašej objednávky. Uvedenie nesprávnych údajov môže mať, žiaľ, za následok zdržanie objednávky až do poskytnutia správnych údajov.

4.8 Vaša objednávka bude spracovaná až po zadaní úplných a správnych platobných údajov.

4.9 Na spracovanie platieb využívame platobné služby tretích strán. Ak vytvárate objednávku prostredníctvom našej slovenskej webovej stránky, posledným krokom pri objednávaní bude postúpenie objednávky na stránku vybraného poskytovateľa platobných služieb za účelom jej uhradenia. Zaplatiť môžete pomocou ktoréhokoľvek platobného spôsobu uvedeného na webovej stránke poskytovateľa platobných služieb potom ako je vaša objednávka postúpená na jeho webovú stránku za účelom úhrady (tj. platba kreditnou alebo debetnou kartou). Poskytovateľ platobných služieb vás požiada o výber jedného z podporovaných platobných spôsobov a príslušných údajov týkajúcich sa daného platobného spôsobu (napríklad, ak platíte kreditnou kartou, bude sa vyžadovať meno a adresa, číslo kreditnej karty, dátum platnosti kreditnej karty a bezpečnostné číslo zo zadnej strany karty), aby bolo možné platbu spracovať. Ak svoju objednávku vytvárate telefonicky prostredníctvom zákazníckej linky, operátor vám oznámi dostupné platobné možnosti a vyžiada si vaše platobné údaje. Vaša platba bude spracovaná prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb.

4.10 Ak použijete webovú stránku poskytovateľa platobných služieb na zadanie vašich platobných údajov, potvrdzujete tým, že používate webovú stránku tretej strany a súhlasíte, že tak robíte v súlade s obchodnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov danej webovej stránky. Súhlas s použitím takejto webovej stránky je podmienkou objednania tovaru, prostredníctvom slovenskej webovej stránky.

4.11 Uvedený poskytovateľ platobných služieb od vás vyúčtuje platbu pomocou platobného spôsobu, ktorý si vyberiete počas objednávky. Počas vytvárania objednávky zhromažďujeme my aj poskytovateľ platobných služieb vaše osobné údaje. Tieto osobné údaje použijeme za účelom vybavenia vašej objednávky a plnenia akejkoľvek zmluvy, ktoré môže vzniknúť medzi nami vyplývajúc z vašej objednávky. Odoslaním objednávky udeľujete nám aj poskytovateľovi platobných služieb súhlas s používaním osobných údajov na tieto účely. Tieto účely dopĺňajú všetky ďalšie účely spracovania vašich osobných údajov opísané v Zásadách ochrany osobných údajov zverejnených na našej webovej stránke. Prečítať si ich môžete kliknutím sem.

4.12 Na zabezpečenie toho, aby vybraný spôsob platby nebol použitý bez vášho vedomia, my alebo poskytovateľ platobných služieb si môžeme overiť vaše meno, adresu a iné vami uvedené osobné údaje počas procesu objednávania s príslušnými databázami tretích strán. Prijatím týchto obchodných podmienok udeľujete súhlas s takouto kontrolou.

4.13 Vaše podrobné platobné údaje budú zhromaždené v čase dokončenia objednávky, avšak platba bude odpočítaná až na základe odoslania tovaru. V niektorých výnimočných prípadoch môže byť odoslanie tovaru oneskorené z dôvodu nečakaných okolností a v takej situácii, v závislosti od spôsobu platby, bude platba odpočítaná o 3 až 7 dní od uskutočnenia objednávky. Odpočítanie platby nepredstavuje potvrdenie prijatia vašej objednávky z našej strany, ani nás nijako inak zmluvne nezaväzuje voči vám. Odsek 5 týchto podmienok upravuje , ako a kedy sa uzatvára zmluvný vzťah medzi nami a vami vo vzťahu k objednávke.

4.14 Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy pri spracovaní vašej objednávky alebo platby, zatelefonujte na našu slovenskú zákaznícku linku. Telefónne čísla sú uvedené v odseku 1.5 týchto obchodných podmienok.

4.15 Všetky objednávky sú pred odoslaním skontrolované s príslušným sprostredkovateľom platby. Preto, prosím, zabezpečte správnosť údajov, ktoré zadávate. Nemôžeme niesť zodpovednosť za pozastavenie objednávky následkom uvedenia nesprávnych alebo neplatných platobných údajov z vašej strany.

4.16 Všetky úkony týkajúce sa sledovania objednávok, budú vykonané hneď, ako to bude možné. Otázky je potrebné smerovať na našu slovenskú zákaznícku linku. Bude potrebné uviesť jedinečné referenčné číslo objednávky, ak ste objednávku uskutočnili telefonicky, alebo PSČ, ak ste objednávku uskutočnili prostredníctvom našej slovenskej webovej stránky. Telefónne čísla sú uvedené v odseku 1.5 týchto obchodných podmienok.

4.17 Niektoré údaje o vašej objednávke, ktoré zahŕňajú niektoré vaše osobné údaje, uchovávame po určitý čas po vytvorení objednávky, najdlhšie po dobu 2 rokov. Náš poskytovateľ platobných služieb rovnako uchováva niektoré údaje o vašej objednávke, ktoré zahŕňajú niektoré vaše osobné údaje, po určitý čas po vytvorení objednávky. Je to z dôvodu, aby sme mohli riešiť prípadné otázky, problémy, zrušenia alebo vrátenie peňazí, ak to bude potrebné.

4.18 Všetky vami uvedené údaje počas objednávky budú spracované so zabezpečením a v súlade s pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

4.19 Proces objednávania a platby je digitálne šifrovaný pomocou technológie SSL, ktorá slúži na prenos vašich údajov na náš zabezpečený server. SSL je priemyselný štandard pre bezpečné online platby, ktorý poskytuje vysokú úroveň ochrany pre vás, nás a nášho poskytovateľa platobných služieb pred podvodnými transakciami. Podrobnosti o vašej objednávke odošleme nášmu poskytovateľovi platobných služieb prostredníctvom bezpečnej technológie SSL.

4.20 Ak máte nejaké otázky týkajúce sa zabezpečenia, kontaktujte našu slovenskú zákaznícku linku.

5. Ako sa uzatvára zmluvný vzťah medzi vami a nami

5.1 Pri použití našej slovenskej webovej stránky:

5.1.1 Po vytvorení objednávky na našej slovenskej webovej stránke vám bude zaslaný potvrdzujúci e-mail. To však neznamená, že vaša objednávka bola prijatá. Vaša objednávka predstavuje ponuku pre nás na zakúpenie produktu/-ov, ktoré ste si objednali. Všetky objednávky podliehajú nášmu schváleniu.

5.1.2 Objednávky budú z našej strany prijaté až po odoslaní vami objednaného tovaru. Toto prijatie potvrdíme tak, že vám odošleme e-mail s potvrdením, že objednávka bola odoslaná („Potvrdenie o odoslaní“).

5.1.3 Zmluvný vzťah vznikne, keď vám pošleme Potvrdenie o odoslaní, pokiaľ vám neoznámime, že vašu objednávku neprijímame.

5.2 Pri telefonickej objednávke:

5.2.1 Pri vytvorení objednávky prostredníctvom našej slovenskej zákazníckej linky prevezme vaše údaje o objednávke a platobné údaje jeden z našich operátorov a vy budete informovaný/-á o predpokladanom čase doručenia. To však neznamená, že vaša objednávka bola prijatá. Vaša objednávka predstavuje ponuku pre nás na zakúpenie produktu/-ov, ktoré ste si objednali. Všetky objednávky podliehajú nášmu schváleniu.

5.2.2 Objednávky budú z našej strany prijaté až po odoslaní vami objednaného tovaru. Toto prijatie potvrdíme tak, že vám odošleme potvrdenie o prijatí spolu s tovarom pri doručení.

5.2.3 Zmluvný vzťah vznikne, keď vám bude doručený tovar, pokiaľ vám neoznámime, že vašu objednávku neprijímame.

6. Doručenie a obmedzenie dodávok

6.1 Za normálnych okolností by mala byť vaša objednávka vybavená do dátumu doručenia uvedeného na potvrdení o odoslaní alebo, ak nie je uvedený žiadny dátum doručenia, do 30 dní od dátumu potvrdenia o odoslaní (pokiaľ nedôjde k výnimočným okolnostiam ako napríklad situácia popísaná výše v bodu 3.6). V prípade, že existujú dôvody, že doručenie môže byť oneskorené, pokúsime sa vás kontaktovať.

6.2 Dodať môžeme akékoľvek množstvo tovaru do 25 kg za jeden poplatok.

6.3 Žiaľ, nemôžeme akceptovať objednávky s dodacou adresou na P.O.Box alebo od osôb, ktorých adresa obsahuje P.O.Box. Môžu existovať aj iné typy adries, na ktoré nemusí byť niekedy možné akceptovať objednávky.

6.4 Podľa odseku 6.3 vyššie, tovar bude dodaný na adresu, ktorú ste uviedli. Vlastnické právo k tovaru a všetky riziká spojené s tovarom prechádzajú okamihom doručenia tovaru na vás. V prípade, že uvediete firemnú adresu, tovar sa bude pokladať za vám doručený pri jeho odovzdaní na danej firemnej adrese. V prípade výberu expresného doručenia bude vyžadovaný váš podpis pri odovzdaní, inak nebude tovar doručený.

6.5 Štandardné doručovacie služby pre Slovensko:

Krajina Miesto určenia Poplatok za prepravu Poplatok za prepravu
Slovensko Slovensko 6,90 EUR 2-3 pracovné dni


„Pracovný deň“ znamená akýkoľvek deň (okrem soboty, nedele a dní pracovného pokoja platných na Slovensku (závisí od miesta určenia)

6.6 Pre dodávky v rámci Slovenska sa pri objednávkach v hodnote 50 EUR a viac neúčtuje poplatok za prepravu vo výške 6,90 EUR, a to až do maximálnej hmotnosti jednej zásielky, ako je uvedené v odseku 6.2 vyššie. V sobotu, nedeľu a počas dní pracovného pokoja sa tovar nedoručuje.

6.7 Majte na pamäti, že pri objednávkach z portálu tassimo.sk môžeme tovar doručiť iba v rámci Slovenska.

6.8 Spolu s výrobkami dostanete aj doklad potvrdzujúci zakúpenie tovaru a v relevantných prípadoch tiež záručný list či návod.

7. Odstúpenie od zmluvy/podmienky vrátenia tovaru

7.1 Máte zákonné právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu, podľa odsekov 7.2, 7.3, nižšie, ve lehote 14 dní od prevzatia tovaru, okrem prípadov, keď sa jedná o dodávku tovaru, ktorý podlieha skaze alebo o dodávku tovaru v uzavretom obale, ktoré ste z obalu vyňali a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť. Pri odstúpení od zmluvy sa uplatnia ustanovenia bodov 7.2 až 7.3 nižšie (postup a podmienky pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy).

Lehota na odstúpenie od zmluvy zaniká uplynutím 14 dní odo dňa:

i) kedy ste vy alebo tretia osoba určená vami, s výnimkou dopravcu, prevzali produkty, v prípade, že produkty objednané v jednej objednávke sú dodávané v jednom balení, alebo

ii) kedy ste vy alebo tretia osoba určená vami, s výnimkou prepravca, prevzali posledný dodávaný produkt v prípade, že produkty objednané v jednej objednávke sú dodávané vo viac ako jednom balení.

Máte právo odstúpiť od zmluvy ešte pred dňom uvedeným v bodoch i) a ii).

7.2 Na odstúpenie od zmluvy je potrebné:

7.2.1 Vybrať si jednu z nasledujúcich možností:

7.2.1.1. Kontaktujte príslušnú slovenskú zákaznícku linku a oznámte, že odstupujete od zmluvy. Telefónne čísla sú uvedené v odseku 1.5 týchto obchodných podmienok.

7.2.1.2. Pošlite nám e-mail na nasledujúcu adresu Consumerservice.SK@jdecoffee.com Informujúci o vašom jednoznačnom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy spolu s detailmi zmluvy. Ak sa rozhodnete využiť túto možnosť, potvrdíme vám odstúpenie od zmluvy na vašu e-mailovú adresu bez zbytočného odkladu.

7.2.1.3. Vyplňte formulár odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete tu a pošlite ho na nasledujúcu e-mailovú adresu Consumerservice.SK@jdecoffee.com Ak sa rozhodnete využiť túto možnosť, potvrdíme vám odstúpenie od zmluvy na vašu e-mailovú adresu bez zbytočného odkladu.

7.2.2 Tovar nám vráťte bez zbytočného zdržania a v žiadnom prípade nie neskôr ako 14 dní odo dňa vašej žiadosti o odstúpenie od zmluvy. Tovar môžete vrátiť na adresu uvedenú v e-mailovej správe, v ktorej potvrdzujeme vašu žiadosť o odstúpenie od zmluvy.

7.2.3 Tovar nám vráťte v rovnakom stave, v akom bol doručený, na vlastné náklady a riziko, nie neskôr ako 14 dní odo dňa vašej žiadosti o odstúpenie od zmluvy. Na uľahčenie vrátenia tovaru vám poskytneme na vyžiadanie štítok so spiatočnou adresou za účelom zjednodušenia vrátenia tovaru a zníženia nákladov na vrátenie tovaru. Náklady na prepravu vráteného tovaru budú odpočítané od vrátenej sumy. To, že náklady na prepravu vráteného tovaru budú odpočítané v rovnakej výške, ako je štandardný poplatok za prepravu pri objednávaní, vám potvrdíme v rámci objednávky.

7.2.4 Dbajte na produkty, pokiaľ sú vo vašom vlastníctve. Táto povinnosť vám vyplýva zo zákona.

7.3 Ak využijete právo na odstupenie od zmluvy, na vrátenie sa vzťahujú podmienky v odsekoch 7.1 a 7.2:

7.3.1 Vrátená vám bude úplná cena za tovar, ktorú ste zaplatili, vrátane zaplatených prepravných nákladov (priame prepravné náklady na vrátenie tovaru nesete a hradíte vy).

7.3.2 Peniaze vám vrátime kreditom platobným spôsobom použitým pri platbe za tovar, do 14 dní odo dňa prijatia vráteného tovaru alebo od dátumu prijatia dokladu o odoslaní tovaru, podľa toho, čo nastane skôr. Vrátené prostriedky budú v mene EURO (EUR).

8. Zodpovednosť za vady, záručné lehoty a reklamačné konanie

Reklamácia znamená uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru.

Vybavenie reklamácie znamená odovzdanie opraveného výrobku, výmenu výrobku, vrátenie kúpnej ceny tovaru ,vyplatenie primeranej zľavy z ceny tovaru a písomnú výzvu na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Po dodaní tovaru prosím zkontrolujte riadne dodané produkty, nesprávne množstvo dodaných produktov, chýbajúce kusy atď.

Záručná doba prístrojov TASSIMO je 24 mesiacov odo dňa doručenia.

V prípade reklamácie nás kontaktujte v rámci uvedeného časového obdobia:

  • telefonicky: na zákaznickej infolinke od pondelka do piatka v pracovný deň v čase od 8.00 do 17.00.
  • emailom: prostredníctvom kontaktného formulára na našich slovenských webových stránkach a popíšte nám problémy výrobku, ktoré sa vyskytli.

V ostatnom sa naša zodpovednosť za vady riadi příslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

9. Služby zákazníkom

9.1 Snažíme sa poskytovať vám čo najlepšie služby. Ak však budete kedykoľvek potrebovať vyjadriť svoj komentár alebo vyriešiť problém s TASSIMO e-shopom, v prvom rade, prosím, nás kontaktujte:

  • telefonicky na čísle 0800 500 199 od pondelka do piatka v pracovný deň v čase od 8.00 do 17.00 alebo
  • prostredníctvom kontaktného formulára na našich webových stránkach www.tassimo.sk.

9.2 Všetky požiadavky sa snažíme vyriešiť v rámci 3 pracovných dní a sťažnosti do 5 pracovných dní.„Pracovný deň“ je akýkoľvek deň (okrem soboty, nedele a dní pracovného pokoja platných na Slovensku).

10. Všeobecné informácie

10.1 Vyhradzujeme si právo kedykoľvek nahradiť alebo doplniť tieto Obchodné podmienky z akéhokoľvek dôvodu. Zákazník nesie zodpovednosť prečítať si tieto podmienky pri každom použití TASSIMO e-shopu, či už online prostredníctvom našej slovenskej webovej stránky alebo telefonicky prostredníctvom našej slovenskej zákazníckej linky.

10.2 Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek pozastaviť, obmedziť alebo zrušiť prevádzkovanie e-shopu TASSIMO z akýchkoľvek dôvodov.

11. Zodpovednosť

11.1 Tieto obchodné podmienky a všetky záležitosti, ktoré sa týkajú objednávania prostredníctvom našej slovenskej webovej stránky alebo našej slovenskej zákazníckej linky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky a všetky spory sú v jurisdikcii slovenského súdnictva.

12. Ochranné známky a autorské práva

12.1 JVlastníme všetky práva na dizajn a informácie na našich webových stránkach, vrátane našej slovenskej webovej stránky (www.tassimo.sk). V prípade potreby môžete tlačiť iba časti našej slovenskej webovej stránky, a to za účelom objednávania produktov prostredníctvom nej. Materiály uvedené na ktorejkoľvek z našich webových stránok nesmiete používať na žiadne iné účely.

12.2 „TASSIMO“, „JACOBS“, „SUCHARD“, „MILKA“, „HAG“, „OREO“, „CARTE NOIRE“ a „T DISC“ sú naše ochranné známky a všetky ostatné názvy produktov uvedené na našej webovej stránke môžu byť registrované ochranné známky patriace iným organizáciám a bez ich povolenia sa nesmú kopírovať ani používať.